สรุป การใช้ Future Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Future Perfect Continuous Tense (อนาคตกาลสมบูรณ์กำลังทำ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + will + […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/สรุป การใช้ Future Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Future Perfect Continuous Tense (อนาคตกาลสมบูรณ์กำลังทำ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + will + have + been + กริยาเติม ing (+ กรรม หรือ ส่วนขยาย)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I will have been working.
He will have been running.

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

ใช้ Future Perfect Continuous Tense เพื่อเน้นให้เห็นถึงการต่อเนื่องของการกระทำ ว่าเมื่อถึงเวลานั้นในอนาคตแล้ว การกระทำนั้นๆ ยังคงดำเนินอยู่ และจะดำเนินต่อไปอีก ยังไม่หยุด

ตัวอย่างประโยค future perfect continuous tense

By 10 o’clock, I will have been working without a rest.
แปลว่า เวลา 10 นาฬิกา ฉันก็กำลังทำงานต่อเนื่องโดยไม่ได้พัก

When you arrive, he will have been waiting for two hours.
แปลว่า เมื่อคุณถึง หล่อนก็จะรอคุณไปแล้วสองชั่วโมง

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Future Perfect Continuous Tense

แชร์เลย