กลับบ้าน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

การบอกว่า กลับบ้าน ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า
Go home อ่านว่า โก-โฮม แปลว่า กลับบ้าน (ไปบ้าน)

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

Let’s go home now.
อ่านว่า เลทสฺ-โก-โฮม-นาว
แปลว่า กลับบ้านกันเถอะ

He wasn’t feeling well, so he went home early.
อ่านว่า ฮี-วอสซึน-ฟีลลิง-เว็ล-โซ-ฮี-เวนทฺ-โฮม-เออริ
แปลว่า เขารู้สึกไม่ค่อยสบาย เขาเลยกลับบ้านเร็ว
** เปลี่ยน go เป็น went (คำกริยาช่องที่ 2) เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วในอดีต เรียนเพิ่มเติม คลิก >> Past Simple Tense

คำว่า กลับถึงบ้าน ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า

Get home อ่านว่า เก็ท-โฮม

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

What time do you normally get home?
อ่านว่า วอท-ไทมฺ-ดู-ยู-นอรฺมอลลิ-เกท-โฮม
แปลว่า ปกติคุณกลับถึงบ้านกี่โมง (ถึงบ้านเวลาอะไร)

หากต้องการบอกว่า กลับบ้านดีๆ นะ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า
Get home safe อ่านว่า เก็ท-โฮม-เซฟ
หรือ Get home safely อ่านว่า เก็ท-โฮม-เซฟลิ

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้พูดเมื่อกลับถึงบ้านแล้ว

I’m back from …
อ่านว่า ไอมฺ-แบค-ฟรอม
แปลว่า ฉันกลับมาจาก …

แชร์เลย