ไปโรงเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไปโรงเรียน พูดอย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำว่า ไปโรงเรียน ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/ไปโรงเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไปโรงเรียน พูดอย่างไร ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำว่า ไปโรงเรียน ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า
Go to school อ่านว่า โก-ทู-สคูล แปลว่า ไปโรงเรียน

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

It’s time to go to school.
อ่านว่า อิทสฺ-ไทมฺ-ทู-โก-ทู-สคูล
แปลว่า ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว

I have to go to school now.
อ่านว่า ไอ-แฮฟ-ทู-โก-ทู-สคูล-นาว
แปลว่า ฉันต้องไปโรงเรียนแล้ว

School bus has arrived.
อ่านว่า สคูล-บัส-แฮส-อะไรฟฺวฺ
แปลว่า รถโรงเรียนมาถึงแล้ว

Get on the bus and grab a seat.
อ่านว่า เก็ท-ออน-เดอะ-บัส-แอนดฺ-แกรบ-อะ-ซีท
แปลว่า ขึ้นรถแล้วหาที่นั่งให้เรียบร้อย

Step right in and find a seat.
อ่านว่า สเตพฺ-ไรทฺ-อิน-แอนดฺ-ไฟนดฺ-อะ-ซีท
แปลว่า เดินเข้าด้านในแล้วหาที่นั่ง

Don’t forget to thank the person who gives you a seat.
อ่านว่า โดนทฺ-ฟอร็เก็ท-ทู-แทงคฺ-เดอะ-เพอรฺเซิน-ฮู-กีฟสฺ-ยู-อะ-ซีท
แปลว่า อย่าลืมขอบคุณคนที่ลุกให้คุณนั่ง
** อ่านเพิ่มเติม >> ขอบคุณ ภาษาอังกฤษ

Don’t put your arm outside the window.
อ่านว่า โดนทฺ-พุท-ยัวรฺ-อารมฺ-เอาทฺไซดฺ-เดอะ-วินโด
แปลว่า อย่ายื่นแขนออกนอกหน้าต่าง

Get in the car and close the door
อ่านว่า เก็ท-อิน-เดอะ-คารฺ-แอนดฺ-โคลส-เดอะ-ดอรฺ
แปลว่า เข้าไปในรถยนต์ และปิดประตู

Don’t forget to fasten the seat belt.
อ่านว่า โดนทฺ-ฟอรฺเกท-ทู-แฟสซึน-เดอะ-ซีท-เบลทฺ
แปลว่า อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย

You have to pay attention to your study.
อ่านว่า ยู-แฮฟ-ทู-เพ-แอทเทนเชิน-ทู-ยัวรฺ-สตัดดิ
แปลว่า คุณต้องตั้งใจเรียน (ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับใช้พูดกับลูก / พูดกับเด็กๆ)

I will pick you up in the evening.
อ่านว่า ไอ-วิล-พิค-ยู-อัพ-อิน-ดิ-อีฟนิง
แปลว่า ฉันจะมารับคุณในตอนเย็น
** อ่านเพิ่มเติม >> ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง

Don’t go out with anyone you don’t know.
อ่านว่า โดนทฺ-โก-เอาทฺ-วิธ-เอนนิวัน-ยู-โดนทฺ-โน
แปลว่า อย่าออกไปกับคนที่คุณไม่รู้จัก

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้