ไปหาหมอ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

บอกว่า ไปหาหมอ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า Go to the doctor อ่านว่า โก-ทู-ซี-เดอะ-ดอคเทอ […]

บอกว่า ไปหาหมอ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า
Go to the doctor อ่านว่า โก-ทู-ซี-เดอะ-ดอคเทอ

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

What’s the problem?
อ่านว่า วอทสฺ-เดอะ-พรอเบลิม
แปลว่า มีอาการอะไร, เป็นอะไรมา

I cough and have a fever.
อ่านว่า ไอ-คอฟ-แอนดฺ-แฮฟ-อะ-ฟิเวอ
แปลว่า ฉันไอและมีไข้

Let me take your temperature.
อ่านว่า เลท-มี-เทค-ยัวรฺ-เทมเพอเรเชอ
แปลว่า ให้ฉันวัดอุณหภูมิหน่อย

Open your mouth wide.
อ่านว่า โอเพน-ยัวรฺ-เมาทธฺ-ไวดฺ
แปลว่า อ้าปากกว้างๆ

I don’t want to get an injection.
อ่านว่า ไอ-โดนทฺ-วอนทฺ-ทู-เก็ท-แอน-อินเจคเชิน
แปลว่า ฉันไม่อยากโดนฉีดยา

I will prescribe you some pill.
อ่านว่า ไอ-วิล-พริสไครบฺ-ยู-ซัม-พิล
แปลว่า ฉันจะสั่งยาให้

เรียนเพิ่มเติม คลิก >> บอกอาการไม่สบาย เจ็บป่วย โรคประจำตัว ความดัน ขอใบรับรองแพทย์ ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย