สรุป การใช้ Past Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาลสมบูรณ์กำลังทำ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + had + […]

Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาลสมบูรณ์กำลังทำ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + had + been + คำกริยาเติม ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I had been sleeping.
She had been waiting for three hours.
He had not (hadn’t) been walking before you came.

หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense

ใช้ Past Perfect Continuous Tense คล้ายกับ past perfect tense คือใช้เมื่อมีเหตุการณ์ 2 อย่างเกิดขึ้นในอดีต เพื่อเน้นว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดตอน จะใช้ Past Perfect Continuous Tense ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดแทรกเข้ามา ใช้ past simple tense

ตัวอย่างประโยค past perfect continuous tense

He had been living in Japan before he moved to China.
แปลว่า เขาอยู่ที่ญี่ปุ่น ก่อนย้ายไปอยู่ที่จีน

I had been waiting for 20 minutes before he arrived.
แปลว่า ฉันรอเป็นเวลา 20 นาที ก่อนที่เขาจะมาถึง

She had been reading for several hours when I saw her.
แปลว่า หล่อนอ่านหนังสือไปได้หลายชั่วโมงแล้ว ตอนที่ฉันเห็นหล่อน

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Past Perfect Continuous Tense

แชร์เลย