สรุป การใช้ Past Perfect Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Past Perfect Tense (อดีตกาลสมบูรณ์) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + had + กริยาช่องที่ […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/สรุป การใช้ Past Perfect Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Past Perfect Tense (อดีตกาลสมบูรณ์)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 (past participle)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She had slept.
แปลว่า หล่อนได้หลับแล้ว

He had not worked.
แปลว่า เขาไม่ได้ทำงาน

I had eaten before you came.
แปลว่า ฉันได้กินก่อนที่คุณจะมา

หลักการใช้ Past Perfect Tense

1. ใช้ Past Perfect Tense แสดงเหตุการณ์สองอย่าง ที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในอดีต โดยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อน จะใช้ Past Perfect Tense ส่วนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลัง ใช้ past simple tense

ตัวอย่างประโยค past perfect tense กรณีที่ 1

When I had finished my housework, I watched TV.
แปลว่า เมื่อฉันทำงานบ้านเสร็จ ฉันก็ดูทีวี

2. ใช้ Past Perfect Tense สำหรับเปลี่ยน past simple tense หรือ present perfect tense เป็น indirect speech

ตัวอย่างประโยค past perfect tense กรณีที่ 2

Direct speech : “I have stayed in London for two years.” he said.
แปลว่า “ฉันอยู่ที่ลอนดอนสองปี” เขากล่าว

Indirect speech : He said that he had stayed in London for two years.
แปลว่า เขาพูดว่าเขาอยู่ลอนดอนมาสองปี

3. ใช้ Past Perfect Tense ในประโยคเงื่อนไขแบบสมมติ มักมีคำจำพวก if, unless, wish ตามหลัง

ตัวอย่างประโยค past perfect tense กรณีที่ 3

If you had worked harder, you would have passed the exam.
แปลว่า ถ้าคุณขยัน(ทำให้หนัก)มากกว่านี้ คุณก็จะสอบผ่าน

I wish you had eaten before she came.
แปลว่า ฉันหวังว่าคุณกิน(เสร็จ)ก่อนที่หล่อนจะมา

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Past Perfect Tense

แชร์เลย