สรุป การใช้ Past Simple Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Past Simple Tense (อดีตกาลธรรมดา) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + กริยาช่องที่ 2 ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ […]

Past Simple Tense (อดีตกาลธรรมดา)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + กริยาช่องที่ 2

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She went home.
แปลว่า หล่อนกลับบ้าน (อดีต)

I came here last night.
แปลว่า เมื่อคืนฉันมาที่นี่

หลักการใช้ Past Simple Tense

1. ใช้ Past Simple Tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และจบสิ้นลงไปแล้วในอดีตเช่นกัน มักมีคำว่า once, ago, yesterday, last night, last week, last year ในประโยค past simple tense

ตัวอย่างประโยค past simple tense กรณีที่ 1

She got sick yesterday.
แปลว่า เมื่อวานนี้หล่อนป่วย

He lived in Phuket 2 years ago.
แปลว่า เขาอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

2. ใช้ Past Simple Tense แสดงเหตุการณ์ที่เป็นนิสัย ที่ทำประจำในอดีต โดยในปัจจุบันไม่ได้กระทำแล้ว มักมี adverb แสดงความถี่ เช่น always, every, frequently อยู่ในประโยคด้วย

ตัวอย่างประโยค past simple tense กรณีที่ 2

She walked every morning.
แปลว่า หล่อนเดินทุกเช้า (ปัจจุบันไม่ได้กระทำแบบนั้นแล้ว)

He always got up late last year.
แปลว่า เขาตื่นสายเสมอ เมื่อปีที่แล้ว

When I was young, I listened to the radio every night.
แปลว่า ตอนที่ฉันเป็นเด็ก ฉันฟังวิทยุทุกคืน

3. ใช้ Past Simple Tense แสดงถึงการกระทำ 2 อย่าง ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในอดีต มักมีคำว่า as, while อยู่ในประโยค

ตัวอย่างประโยค past simple tense กรณีที่ 3

While he sang, I danced.
แปลว่า ขณะที่เขาร้องเพลง ฉันก็เต้น

As he cooked, his son played football.
แปลว่า ในขณะที่เขาทำกับข้าว ลูกชายของเขาก็เล่นฟุตบอล

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Past Simple Tense

แชร์เลย