หลักการใช้ Past simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Past simple tense (อดีตกาลปกติ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure) ประธาน + […]

Past Simple Tense ภาษาอังกฤษ
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Past simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Past simple tense (อดีตกาลปกติ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Structure)
ประธาน + กริยาช่อง 2

คลิปวิดีโอ สอนการใช้ Tense
คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

In the past แปลว่า ในอดีต
In 2016 แปลว่า ในปี 2016
During summer แปลว่า ในช่วงฤดูร้อน
During spring แปลว่า ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
During autumn แปลว่า ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
During winter แปลว่า ในช่วงฤดูหนาว
Yesterday แปลว่า เมื่อวานนี้
Yesterday morning แปลว่า เมื่อวานตอนเช้า
Yesterday afternoon แปลว่า เมื่อวานตอนบ่าย
Yesterday evening แปลว่า เมื่อวานตอนเย็น
Last night แปลว่า เมื่อคืนนี้
Last Sunday แปลว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว
Last Saturday แปลว่า เมื่อวันเสาร์ที่แล้ว
Last week แปลว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Last month แปลว่า เมื่อเดือนที่แล้ว
Last year แปลว่า เมื่อปีที่แล้ว
A moment ago แปลว่า เมื่อสักครู่นี้
A long time ago แปลว่า เมื่อนานมาแล้ว
A few minutes ago แปลว่า เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้ว
A few hours ago แปลว่า เมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่แล้ว
A few days ago แปลว่า เมื่อไม่กี่วันที่แล้ว
A few months ago แปลว่า เมื่อไม่กี่เดือนมานี้
9 years ago แปลว่า 9 ปีที่แล้ว

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ past simple tense กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

It rained 3 hours ago.
แปลว่า ฝนตกเมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว

I met Nadech two weeks ago.
แปลว่า ฉันเจอณเดชเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว

He was at home yesterday.
แปลว่า เขาอยู่บ้านเมื่อวานนี้

He was at school last Sunday.
แปลว่า เขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว

ข้อควรระวัง สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้
เมื่อเราต้องการพูดถึงเมื่อคืนที่ผ่านมา เราจะพูดว่า Last night แต่ไม่พูดว่า Yesterday night

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เช่น
I’m not feeling very alert today – not enough sleep last night!

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ past simple tense เป็นรูปแบบปฏิเสธได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 : ถ้าภาคแสดงเป็นคำกริยา ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ verb to do ช่วย โดยการเติม did (verb to do ช่องที่ 2) หลังประธานและใส่ not แล้วตามด้วยคำกริยารูปไม่ผัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He didn’t go to school yesterday.
แปลว่า เมื่อวานนี้เขาไม่ได้ไปโรงเรียน

วิธีที่ 2 : ถ้าภาคแสดงเป็น verb to be ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยน verb to be เป็นช่องที่ 2 (was / were) แล้วเติม not หลัง verb to be ได้เลย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He wasn’t at school yesterday.
แปลว่า เมื่อวานนี้เขาไม่ได้อยู่ที่โรงเรียน

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำ past simple tense เป็นรูปประโยคคำถามได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 : ถ้าภาคแสดงเป็นคำกริยา ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ verb to do ช่วย โดยการวาง did ไว้หน้าประโยค และไม่ต้องผันกริยาในประโยคแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Did he go to school yesterday?
แปลว่า เมื่อวานนี้เขาไปโรงเรียนหรือเปล่า

วิธีที่ 2 : ถ้าภาคแสดงเป็น verb to be ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยน verb to be เป็นช่องที่ 2 (was / were) แล้วนำไปวางไว้หน้าประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Was he at home yesterday?
แปลว่า เมื่อวานนี้เขาอยู่ที่บ้านหรือเปล่า

อ่านต่อ คลิก >> Past Simple

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย