ไหว้พระ สวดมนต์ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

การบอกว่า ไหว้พระ สวดมนต์ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า Pray อ่านว่า เพรยฺ แปลว่า สวดมนต์, […]

การบอกว่า ไหว้พระ สวดมนต์ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า

Pray อ่านว่า เพรยฺ แปลว่า สวดมนต์, ภาวนา
Praying before sleep อ่านว่า เพรย์อิง-บิฟอรฺ-สลีพ แปลว่า การไหว้พระ สวดมนต์ ก่อนนอน

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

Why do we have to pray?
อ่านว่า วาย-ดู-วี-แฮฟ-ทู-เพรยฺ
แปลว่า ทำไมเราจึงต้องไหว้พระสวดมนต์

To calm our mind.
อ่านว่า ทู-คาม-อาวเวอ-มายดฺ
แปลว่า เพื่อสงบจิตสงบใจของเรา

Press you hand together.
อ่านว่า เพรส-ยัวรฺ-แฮนดฺ-ทูเกทเธอ
แปลว่า พนมมือ, ประนมมือ

Prostrate yourself 3 times
อ่านว่า พรอสเทรท-ยัวรฺเซลฟฺ-ธรี-ไทมสฺ
แปลว่า ก้มลงกราบ 3 ครั้ง

Do you remember the prayer?
อ่านว่า ดู-ยู-รีเมมเบอ-เดอะ-เพรเยอ
แปลว่า คุณจำบทสวดมนต์ได้ไหม

I like to pray before going to bed.
อ่านว่า ไอ-ไลค์-ทู-เพรยฺ-บิฟอรฺ-โอกิง-ทู-เบด
แปลว่า ฉันชอบสวดมนต์ก่อนนอน

You should pray before going to bed every night.
อ่านว่า ยู-ชูลดฺ-เพรยฺ-บิฟอรฺ-โกอิง-ทู-เบด-เอฝริ-ไนทฺ
แปลว่า คุณควรไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน

My prayers have been answered.
อ่านว่า มาย-เพรเยอรสฺ-แฮฟ-บีน-แอนเซอรดฺ
แปลว่า พรของฉันบรรลุผลแล้ว (ได้รับพรสมหวังดังปรารถนา)

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากบทเรียนด้านล่างต่อไปนี้
>> คำศัพท์ศาสนา ภาษาอังกฤษ
>> คำศัพท์ เยี่ยมชมวัด ปางพระพุทธรูป ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย