สรุป การใช้ Present Continuous Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Present Continuous Tense (ปัจจุบันกาลกำลังกระทำ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ I + am + verb […]

Present Continuous Tense (ปัจจุบันกาลกำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

I + am + verb เติม ing
You, we, they + are + verb เติม ing
He, she, it + is + verb เติม ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She is running.
Is he playing football now?
I am not sleeping.
They are walking.

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> การเติม ing

หลักการใช้ Present Continuous Tense

1. ใช้ present continuous tense แสดงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะพูด และคาดว่าจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า มักมีคำเหล่านี้ คือ now, at the present time, at this moment

ตัวอย่างประโยค present continuous tense กรณีที่ 1

She is eating.
Tom is running now.
We are walking.

2. ใช้ present continuous tense แสดงการกระทำที่เริ่มก่อนพูดเป็นเวลานาน ขณะที่พูดเหตุการณ์อาจไม่ได้กำลังเกิดขึ้นจริงๆ มักมีคำว่า this week, this month จำพวกนี้อยู่ในประโยค

ตัวอย่างประโยค present continuous tense กรณีที่ 2

I am working with my teacher this summer.
แปลว่า ฉันทำงานกับครูของฉันในช่วงฤดูร้อนนี้

Peter is working for an examination.
แปลว่า ปีเตอร์กำลังเตรียมตัว(อ่านหนังสือ, ติว)สอบ[ในขณะที่พูด อาจไม่ได้กำลังอ่านอยู่ แต่หมายถึงช่วงเวลานั้น]

3. ใช้ present continuous tense กับอนาคตที่จะมาถึงในไม่ช้า หรืออนาคตอันใกล้ มักมี adverb of time เช่น tomorrow, next week, next month

ตัวอย่างประโยค present continuous tense กรณีที่ 3

I am asking him tomorrow. (= I will ask him tomorrow.)
แปลว่า ฉันจะถามเขาพรุ่งนี้

He is leaving on Saturday. (= He will leave on Saturday.)
แปลว่า เขาจะออกเดินทางวันเสาร์

4. การใช้ present continuous tense ไม่นิยมใช้กับกริยาบางกลุ่ม เช่น

4.1 ไม่ใช้ present continuous tense กับกริยาแสดงความรู้สึกทางประสาททั้ง 5 ตัวอย่างเช่น

See เห็น
Smell ดมกลิ่น
Hear ได้ยิน
Notice สังเกต
Taste ชิม
Recognize จำได้

4.2 ไม่ใช้ present continuous tense กับกริยาที่แสดงความรู้สึกทางอารมณ์ ตัวอย่างเช่น

Love รัก
Adore รักยิ่ง, บูชา
Wish ปรารถนา, ต้องการ
Desire ปรารถนา
Want ต้องการ
Refuse ปฏิเสธ
Dislike ไม่ชอบ
Forgive อภัย
Care เอาใจใส่
Hate เกลียด
Like ชอบ

4.3 ไม่ใช้ present continuous tense กับกริยาแสดงความคิด ตัวอย่างเช่น

Think คิด
Realize ตระหนัก
Suppose คิด
Expect คาดหวัง
Understand เข้าใจ
Believe เชื่อ
Trust เชื่อ
Know รู้
Recollect จำได้
Recall นึกได้
Suppose คิด
Mean ตั้งใจ, หมายความ
Forget ลืม
Remember จำได้

4.4 กริยาอื่นๆ ที่ไม่ใช้กับ present continuous tense เช่น

Seem ดูราวกับว่า
Belong เป็นของ
Contain บรรจุ
Own เป็นเจ้าของ
Possess เป็นเจ้าของ
Consist ประกอบด้วย

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Present Continuous Tense

แชร์เลย