สรุป การใช้ Present Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Present Perfect Continuous Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์กำลังทำ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + have, has […]

Present Perfect Continuous Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์กำลังทำ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + have, has + been + คำกริยาเติม ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I have been thinking.
They have been talking.
He has been living here for 3 weeks.
She has been studying hard all year.

หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense

ใช้ present perfect continuous tense แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินมาโดยไม่ขาดตอน

ตัวอย่างประโยค present perfect continuous tense

He has been living in Thailand since 2014.
แปลว่า เขาได้มาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014

โดยลักษณะการใช้ present perfect continuous tense จะคล้ายกับ present perfect tense แต่ต่างกันตรงที่ present perfect continuous tense จะใช้เพื่อเน้นย้ำว่าการกระทำดำเนินติดต่อกันมาตลอด และจะใช้กับคำกริยาที่มีลักษณะต่อเนื่องได้

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Present Perfect Continuous Tense

แชร์เลย