ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาอังกฤษ สำหรับบอกตำแหน่งที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน […]

คำศัพท์ ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาอังกฤษ สำหรับบอกตำแหน่งที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ตำแหน่งที่ตั้ง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Across อะครอส’ ข้าม, ไขว้, ตัดผ่าน, ขวาง
Along อะลอง’ ขนานไปกับ
At the bottom of แอท-เฑอะ-บอท’เทิม-ออฟ ที่ด้านล่างของ
At the top of แอท-เฑอะ-ทอพ-ออฟ ที่ด้านบนของ
Behind บิไฮดฺ’ ข้างหลัง
Below บิโล’ ข้างใต้, ข้างล่าง
Close to โคลส-ทู ใกล้กับ
Down ดาวนฺ ลง
Far from ฟาร์-ฟรอม ห่างจาก
In อิน ใน
In front of อิน-ฟรันทฺ-ออฟ ข้างหน้า
Near เนียร์ ใกล้
Next to เนคซฺทฺ-ทู อยู่ติดกับ, อยู่ข้างๆ
On ออน บน
Out เอาทฺ นอก
Through ธรู ผ่าน
To the left of ทู-เฑอะ-เลฟทฺ-ออฟ ไปทางซ้ายของ
To the right of ทู-เฑอะ-ไรทฺ-ออฟ ไปทางขวาของ
Under อันเดอะ ใต้
Up อัพ ขึ้น

อ่านต่อ คลิก >> คำบุพบท

แชร์เลย