น้ำไม่ไหล ภาษาอังกฤษ

น้ำไม่ไหล ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร พูดว่าอะไร น้ำไม่ไหล ภาษาอังกฤษ สามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า The water is not […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/น้ำไม่ไหล ภาษาอังกฤษ

น้ำไม่ไหล ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร พูดว่าอะไร

น้ำไม่ไหล ภาษาอังกฤษ สามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า

The water is not running.
อ่านว่า เฑอะ วอเทอะ อิซ นอท รันนิ่ง
แปลว่า น้ำไม่ไหล (ตอนนี้น้ำไม่ไหล)

การบอกล่วงหน้า การแจ้งเตือน ว่าน้ำจะไม่ไหล

น้ำจะไม่ไหล ตั้งแต่เวลา … ถึงเวลา … ภาษาอังกฤษ พูดว่า
The water will not be running from … to …
อ่านว่า เฑอะ วอเทอะ วิล นอท บี รันนิง ฟรอม … ทู …

ดูการบอกเวลา คลิกอ่าน >> การบอกเวลาภาษาอังกฤษ

คำว่า สำรองน้ำ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่หมายถึงการสำรอง คือคำว่า reserve อ่านว่า รีเซิร์ฟว’
แปลว่า สงวน, จอง, รักษาไว้, สำรองไว้

แชร์เลย