รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

รูปทรง เรขาคณิต ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Acute angle อะคิวทฺ’-แอง’เกิล มุมแหลม
Angle แอง’เกิล มุม
Circle เซอเคิล วงกลม
Circumference เซอคัม’เฟอเรินซฺ เส้นรอบวง
Equilateral triangle อีควิแลทเออะแร็ล-ไทร’แองเกิล สามเหลี่ยมด้านเท่า
Hexagon เฮคซะก็อน หกเหลี่ยม
Hypotenuse ไฮพอทินยูซ ด้านตรงข้ามมุมฉาก
Line ไลนฺ เส้น
Line segment ไลนฺ-เซก’เมินทฺ ส่วนของเส้นตรง
Obtuse angle อับทูวชฺ’-แอง’เกิล มุมป้าน
Parallelogram แพแร็ลเลโลแกรม สี่เหลี่ยมด้านขนาน
Pentagon เพน’ทะกอน ห้าเหลี่ยม
Pie ไพ พาย
Point พอยทฺ จุด
Quadrilateral ควอดระแลท’เทอเริล สี่เหลี่ยม
Radius เร’เดียส รัศมี, เส้นรัศมี, ความยาวของรัศมี
Right angle ไรทฺ-แอง’เกิล มุมฉาก
Right Triangle ไรทฺ-ไทร’แองเกิล สามเหลี่ยมมุมฉาก
Square สแควร์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส
Triangle ไทร’แองเกิล สามเหลี่ยม

อ่านต่อ คลิก >> รูปทรงและส่วนประกอบทางเรขาคณิต

แชร์เลย