คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่ควรรู้ไว้สำหรับใช้สื่อสาร สำหรับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวัน มีหัวข้อสำคัญดังนี้ เริ่มจากคำที่ใช้พูดถึง วัน เวลา สถานที่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับพูดถึงสถานที่ at […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่ควรรู้ไว้สำหรับใช้สื่อสาร สำหรับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวัน มีหัวข้อสำคัญดังนี้

เริ่มจากคำที่ใช้พูดถึง วัน เวลา สถานที่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับพูดถึงสถานที่

at work แปลว่า ที่ทำงาน
at the office แปลว่า ที่ออฟฟิศ / ที่ทำงาน
at home แปลว่า ที่บ้าน
at school แปลว่า ที่โรงเรียน
at the beach แปลว่า ที่ชายหาด

การแต่งประโยค สามารถใช้ประธานตามด้วย verb to be แล้วตามด้วยสถานที่ เช่น

I am at home. แปลว่า ฉันอยู่ที่บ้าน
They are at school. แปลว่า พวกเขาอยู่ที่โรงเรียน

ถ้าต้องการบอกว่าอยู่ภายในสถานที่ใด ให้ใช้คำว่า in แปลว่า ข้างใน

in my house แปลว่า ในบ้านของฉัน
in the office แปลว่า ในที่ทำงานของฉัน
in a restaurant แปลว่า ในร้านอาหารร้านหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค

I’m in my house. แปลว่า ฉันอยู่ในบ้านของฉัน

เมื่ออยู่บนพื้นผิวของสิ่งใดหรืออยู่บนสถานที่ใด ให้ใช้คำว่า on แปลว่า บน

on the floor แปลว่า บนพื้น
on the second floor แปลว่า บนชั้น 2
on the third floor แปลว่า บนชั้น 3
on the beach แปลว่า บนชายหาด (หมายถึงเดินอยู่ที่ชายหาด ไม่ใช่เล่นน้ำทะเล)
on the roof แปลว่า บนหลังคา
on the moon แปลว่า บนดวงจันทร์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้คำว่า on

My computer is on my desk.
แปลว่า คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโต๊ะทำงานของฉัน

There’s a picture hanging on the wall.
แปลว่า มีรูปภาพรูปหนึ่งแขวนอยู่บนผนัง

การพูดคุยเกี่ยวกับเวลา

ใช้ on สำหรับวันที่เจาะจง

on Wednesday แปลว่า วันพุธ
on August 6th แปลว่า วันที่ 6 สิงหาคม

ใช้ in สำหรับช่วงเวลา อย่างเช่น เดือน ปี หรือช่วงเวลาของวัน

in the morning แปลว่า ในตอนเช้า
in the afternoon แปลว่า ในตอนบ่าย
in the evening แปลว่า ในตอนเย็น
in August แปลว่า ในเดือนสิงหาคม
in 2018 แปลว่า ในปี 2018
in the 21st century แปลว่า ในศตวรรษที่ 21

แต่ถ้าเป็นเวลาที่เจาะจงเราจะใช้ at

We’ll meet at 8:15 p.m. แปลว่า เราจะเจอกันเวลา 2 ทุ่ม 15 นาที

** เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะใช้พูดในกิจวัตรประจำวัน ในชีวิตประจำวันต่างๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ช่วงเช้า

Early Morning หมายถึง เช้าตรู่
Sunrise (อ่านว่า ซัน’ไรสฺ) พระอาทิตย์ขึ้น
Dawn (อ่านว่า ดอน) รุ่งอรุณ
Mid-morning หมายถึง ช่วงสาย (อยู่ระหว่างตอนเช้ากับตอนเที่ยง)
Late morning หมายถึง ช่วงเวลาใกล้เที่ยง แต่ยังคงเป็นตอนเช้าอยู่

สำหรับการพูดถึงช่วงเวลา ด้วยการบอกว่าตั้งแต่เวลาเท่าไรถึงเวลาเท่าไร จะใช้โครงสร้าง
from ___ to ___

ตัวอย่างการพูด

He works from 6:00 a.m. to 10:30 a.m.
แปลว่า เขาทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 10 โมง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับการกระทำต่างๆ

Wake up แปลว่า ตื่นนอน (หมายถึงการหยุดจากการหลับ)

Get up แปลว่า ตื่นนอน (หมายถึงหยุดจากการหลับแล้วเคลื่อนไหวร่างกายลุกขึ้นจากที่นอน)

Take a shower แปลว่า อาบน้ำ(ฝักบัว)
Take a bath แปลว่า อาบน้ำ(ในอ่างอาบน้ำ)

Brush my teeth แปลว่า แปรงฟัน(ของฉัน)
Brush your teeth แปลว่า แปรงฟัน(ของคุณ)

Comb my hair แปลว่า หวีผม
Brush my hair แปลว่า หวีผม

Put on makeup แปลว่า แต่งหน้า

Get dressed แปลว่า แต่งตัว

Make and eat breakfast แปลว่า ทำและกินอาหารเช้า

Go to school แปลว่า ไปโรงเรียน
Go to work แปลว่า ไปทำงาน

Get off work แปลว่า เลิกงาน (=stop working)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I get off work at 6, so would you like to meet me?
แปลว่า ฉันเลิกงาน 6 โมง คุณอยากจะเจอฉันไหม

Go home แปลว่า กลับบ้าน
Get home แปลว่า ถึงบ้าน

Hang out หมายถึง ออกไปข้างนอก, สังสรรค์ (กับเพื่อนๆ)

Do homework แปลว่า ทำการบ้าน

Work out แปลว่า ออกกำลังกาย
Exercise แปลว่า ออกกำลังกาย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

You can work out at a gym, in your house or outside.
แปลว่า คุณสามารถออกกำลังกายที่โรงยิม ในบ้านของคุณ หรือข้างนอก

If I have to exercise, I’d prefer cycling.
แปลว่า ถ้าฉันต้องออกกำลังกาย ฉันชอบปั่นจักรยานมากกว่า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ช่วงเย็น

Make dinner แปลว่า ทำอาหารเย็น
Sunset แปลว่า พระอาทิตย์ตก

Dusk (อ่านว่า ดัสคฺ) แปลว่า ยามสายัณห์, ยามค่ำ, ยามโพล้เพล้
Twilight (อ่านว่า ทไว’ไลทฺ) แปลว่า ช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกหรือก่อนฟ้าสาง

Eat dinner แปลว่า กินอาหารเย็น

Watch TV / a movie แปลว่า ดูโทรทัศน์ / ภาพยนตร์

Go out แปลว่า ออกไปข้างนอก [เป็นคำที่ใช้ความกว้างๆ หมายถึงการออกจากบ้านเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่าง]

Get ready for bed หมายถึง เตรียมเข้านอน (อาบน้ำ แปรงฟัน เปลี่ยนชุดเรียบร้อย)

Get things ready for the next day หมายถึง จัดเตรียมของสำหรับวันรุ่งขึ้น

Go to bed แปลว่า เข้านอน

ดูคำศัพท์ พร้อมคำอ่าน คลิก >> คำกริยาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

แชร์เลย