คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ในครอบครัว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ในครอบครัว

Family Relationships

adoptive parents = พ่อแม่บุญธรรม

adopted child = บุตร/ลูกบุญธรรม

aunt = ป้า น้าสาว อาผู้หญิง อาสะใภ้ น้าสะใภ้

brother = พี่ชาย น้องชาย

daughter = ลูกสาว

daughter-in-law = ลูกสะใภ้

eldest child = ลูกคนโต

eldest brother = พี่ชายคนโต

eldest sister = พี่สาวคนโต

father = พ่อ บิดา

father in law = พ่อตา พ่อสามี

granddaughter = หลานสาวของปู่ ย่า ตา ยาย

grandfather = ปู่ ตา

grandmother = ย่า ยาย

grandparent = ปู่ ย่า ตา ยาย

grandson = หลานชายของปู่ ย่า ตา ยาย

great-granddaughter = เหลนสาว

great-grandfather = ปู่ทวด ตาทวด

great-grandmother = ยายทวด ย่าทวด

great- grandson = เหลนชาย

half-brother = พี่ชาย/น้องชายต่างบิดาหรือมารดา

half-sister = พี่สาว/น้องสาวต่างบิดาหรือมารดา

husband = สามี

middle child / wednesday child = ลูกคนกลาง

mother = แม่ มารดา

mother-in-law = แม่ยาย แม่สามี

nephew = หลานชาย (ของลุง ป้า น้า อา)

niece = หลานสาว(ของลุง ป้า น้า อา)

parent = พ่อแม่ บิดามารดา

sister = พี่สาวหรือน้าองสาว

son = ลูกชาย

son-in-law = ลูกเขย

stepbrother = พี่ชาย/น้องชายที่เป็นลูกติดของบิดามารดาเลี้ยง

stepdaughter = ลูกเลี้ยงหญิง

stepfather = พ่อเลี้ยง

stepmother = แม่เลี้ยง

stepsister = พี่สาว/น้องสาวที่เป็นลูกติดบิดามารดาเลี้ยง

stepson = ลูกเลี้ยงชาย

uncle = ลุง น้าชาย อาผู้ชาย อาเขย น้าเขย

wife = ภรรยา

youngest brother = น้องชายคนสุดท้อง/คนเล็ก

youngest sister = น้องสาวคนสุดท้อง/คนเล็ก

youngest child = ลูกคนสุดท้อง ลูกคนเล็ก

แชร์เลย