ที่อยู่ภาษาอังกฤษ หมู่ อำเภอ ตำบล ฯลฯ เขียนอย่างไร

ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน เขียนอย่างไร
Home/ภาษาอังกฤษ/การเขียนภาษาอังกฤษ/ที่อยู่ภาษาอังกฤษ หมู่ อำเภอ ตำบล ฯลฯ เขียนอย่างไร

การเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ

บทเรียนนี้ จะพูดถึงการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษมักมีปัญหาในการเขียนที่อยู่ประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนคำว่า ซอย เขต ตำบล อำเภอ หมู่ ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือว่าจะใช้คำทับศัพท์ก็ได้ สำหรับคำจำพวกตรอกซอกซอย แต่ชื่อของถนนหรือพื้นที่ บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องใช้การถอดอักษร จากภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทเรียน  สระ-อักษรภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ แบบแปลความหมาย ไทย-อังกฤษ

บ้านเลขที่ ภาษาอังกฤษ Number หรือ House No.
หมู่ที่ ภาษาอังกฤษ Village No.
ตรอก ภาษาอังกฤษ Alley
ซอย ภาษาอังกฤษ Lane
ถนน ภาษาอังกฤษ Road หรือย่อเป็น Rd.
กิ่งอำเภอ ภาษาอังกฤษ Sub-district / Sub-area
ตำบล / อำเภอ / แขวง / เขต ภาษาอังกฤษ District / Area
จังหวัด ภาษาอังกฤษ Province
รหัสไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ Postal Code

นอกจากนี้ ผู้เรียนภาษาอังกฤษยังสามารถใช้การเขียนทับศัพท์ สำหรับการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

ตัวอย่างที่อยู่ภาษาอังกฤษ แบบทับศัพท์ ไทย-อังกฤษ เช่น

หมู่ ภาษาอังกฤษ Moo หรือย่อเป็น M.
ซอย ภาษาอังกฤษ Soi
ตำบล ภาษาอังกฤษ Tambon
อำเภอ ภาษาอังกฤษ Amphur
แขวง ภาษาอังกฤษ Khwaeng
เขต ภาษาอังกฤษ Khet

หรือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษคือ เขียนเฉพาะชื่อของพื้นที่ต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยที่ไม่ต้องเขียนคำว่า อำเภอ แขวง เขต แต่ผู้เขียนจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้อง คือเรียงจากหน่วยเล็ก ไปหน่วยใหญ่ คือไล่เรียงจากเลขที่บ้าน ไปเรื่อยๆ จนถึงจังหวัด ตัวอย่างเช่น

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ

69/5 Suthisarnvinijchai Rd.,
Samseannok, Huaykwang 10320
Bangkok 10320

ซึ่งที่อยู่ภาษาไทยคือ

69/5 ถนนสุทธิสาร
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม. 10320

 คําศัพท์ที่พักอาศัย

แชร์เลย