เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บนเฟซบุ๊ก กดติดตามได้เลย
บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี มากมาย!
คลิก Google
แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร

ประโยคอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ

ประโยคอุทาน การอุทานในภาษาอังกฤษ แสดงความประหลาดใจ Exclamations การอุทานแสดงความแปลกใจ ประหลาดใจ เป็นภาษาอังกฤษ มีโครงสร้างประโยคที่นิยมใช้ดังนี้ คือ 1. How + Adjective / Adverb 2. What + (a / an) + (Adjective) + Noun 3. So + Adjective / Adverb + that 4. So + Adjective + a + Noun + that 5. Such + (a / an) + Adjective + Noun + that…

การบอกปริมาณ โดยไม่ระบุจำนวน ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการบอกปริมาณโดยไม่ระบุจำนวนแบบเฉพาะเจาะจง Indefinite Quantities การบอกปริมาณที่ไม่เจาะจง ในภาษาอังกฤษ 1. None = ไม่มี เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค None of the students receive the prize. แปลว่า ไม่มีนักเรียนคนใดได้รับรางวัล It’s none of your business. แปลว่า มันไม่ใช่เรื่องของคุณ (ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ) 2. Both = ทั้งสอง, ทั้งคู่ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล There are two men at the door. Both are climbing the wall. แปลว่า มีผู้ชายสองคนอยู่ที่ประตู ทั้งคู่กำลังปีนกำแพง She gave me two oranges, but…

โครงสร้างการตอบ คล้อยตาม และขัดแย้ง ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในการตอบ โดยใช้ 1. Neither / Nor 2. Not either 3. So 4. Too 5. I hope so / I think so / I’m afraid so 6. I hope not / I’m afraid not เรียนไวยากรณ์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 1. หลักการใช้ Neither / Nor ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถใช้ในประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ โดยมีโครงสร้างคือ ประโยคปฏิเสธ , neither + Helping verb รูปบอกเล่า + Subject nor เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค…

การใช้ If I do กับ If I did

การใช้ if ในภาษาอังกฤษ If I do … และ If I did … ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ if ตัวอย่างสถานการณ์ Peter has lost his watch. He thinks it may be at George’s house. แปลว่า ปีเตอร์ทำนาฬิกาหาย เขาคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่บ้านคุณจอร์จ Peter : I think I left my watch at your house. Have you seen it? แปลว่า ฉันคิดว่าฉันทิ้งนาฬิกาไว้ที่บ้านของคุณ คุณเห็นมันบ้างหรือเปล่า George : No, but I’ll…

เมื่อไหร่ต้องใช้ หรือ ไม่ต้องใช้ the

การใช้ The ในภาษาอังกฤษ เมื่อไหร่ที่จะต้องใช้ หรือไม่ต้องใช้ ** เราใช้ the นำหน้าคำนามเมื่อสิ่งนั้นมีจำนวนอยู่เพียงแค่หนึ่งเดียว เช่น – What is the longest river in the world? แปลว่า แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคืออะไร – The earth goes round the sun and the moon goes round the earth. แปลว่า โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์โคจรรอบโลก – I’m going away at the end of this month. แปลว่า สิ้นเดือนนี้ฉันไปเที่ยวนะ ข้อควรระวัง อย่าลืมใช้ the ในประโยคต่อไปนี้ด้วยนะครับ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ…

Paraphrase การถอดความ การกล่าวซ้ำความ

การกล่าวซ้ำความ (paraphrase) paraphrase การแปลความ, การถ่ายความ, การถอดความ to repeat something written or spoken using different words Paraphrase หมายถึง การกล่าวซ้ำความ โดยใช้คำพูดที่ช่วยให้ความหมายของถ้อยคำที่แสดงอยู่ชัดเจน หรือเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น – The urchin ran away. เขียนใหม่เป็น The small, naughty boy ran away. แปลว่า เด็กเล็กจอมซนวิ่งหนีแจ้น – Seldom is she on time. เขียนใหม่เป็น She is frequently not on time. แปลว่า เธอแทบจะไม่ตรงต่อเวลาเลย – The skinny policeman rushed into…

การใช้ should / shouldn’t / must ตัวอย่างประโยค พร้อมแปล

การใช้ should shouldn’t must ** ผู้เรียน สามารถใช้ should เพื่อให้คำแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็น เช่น ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ – You look tired. You should go to bed. แปลว่า คุณดูเหนื่อยนะ คุณควรไปนอน A: Should we invite Woody to the party? แปลว่า เราควรเชิญวู้ดดี้มางานเลี้ยงไหม B: Yes, I think we should. แปลว่า ใช่ ฉันคิดว่าเราควร คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ tired (ไท’เออด) เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย invite (อินไวทฺ’) เชิญ ** เรามักจะใช้ should กับ…

การใช้ in case / in case of / if / just in case

การใช้ และข้อแตกต่าง ของ in case / in case of / if / just in case ในภาษาอังกฤษ *** ใช้คำว่า in case ในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความหมายว่า “เผื่อว่า / ในกรณีที่” ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ – Nadech might phone tonight. I don’t want to go out in case he phones. แปลว่า ณเดชอาจโทรมาคืนนี้ ฉันไม่อยากออกไปข้างนอก เผื่อว่าเขาโทรมา – I’ll draw a map for you in case you…

การใช้ quite และ rather ข้อแตกต่าง ตัวอย่างประโยค คำแปล

การใช้ quite และ rather *** การใช้ quite ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถใช้ quite เพื่อบอกปริมาณ โดยให้ความหมายว่า ค่อนข้าง ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ – It’s quite cold. You’d better wear your coat. แปลว่า อากาศค่อนข้างหนาว คุณใส่เสื้อโค้ทจะดีกว่านะ – Mario lives quite near me, so we see each other quite often. แปลว่า มาริโอ้อาศัยอยู่ค่อนข้างใกล้ฉัน ดังนั้นเราจึงเจอกันค่อนข้างบ่อย – Ajarn TonAmorn’s quite famous. แปลว่า อาจารย์ต้นอมร ค่อนข้างมีชื่อเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้ better (เบท’เทอะ) ดีกว่า,…

การใช้ may และ might ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

การใช้ may และ might เพื่อบอกว่า อาจจะ ในภาษาอังกฤษ เราใช้ may และ might เพื่อบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นไปได้ โดยปกติ ในความหมายนี้ผู้เรียนสามารถใช้ may หรือ might ก็ได้ ตัวอย่างสถานการณ์ เราถามถึงใครสักคน ว่าตอนนี้เขาอยู่ไหน Where’s Dome? โดมอยู่ที่ไหน ตัวอย่างคำตอบ ที่ใช้ may และ might – He may be in his office. แปลว่า เขาอาจอยู่ที่ห้องทำงานของเขา – He might be having lunch. แปลว่า เขาอาจจะกำลังทานอาหารกลางวัน – Ask Kong, He might know. แปลว่า ถามก้องสิ เขาอาจจะรู้…