บทสนทนาภาษาอังกฤษ Drives me crazy!

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Why did you have to get up so […]

โกรธ ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ
Why did you have to get up so early?

Masha: My kids drive me crazy! They nag all the time. They want their own TV. They want a computer. They want this. They want that.
แปลว่า ลูกๆ ฉันทำให้ฉันจะเป็นบ้าอยู่แล้ว พวกเขาบ่นตลอดเวลา พวกเขาต้องการโทรทัศน์ ต้องการคอมพิวเตอร์ พวกเขาต้องการนี่ต้องการโน่น

Lucy: Why not? A lot of people have those things.
แปลว่า ทำไมล่ะ ทุกคนส่วนมากก็มีสิ่งเหล่านั้น

Masha: Well, When I was that age, I didn’t. We couldn’t afford them. we lived on a farm and I worked hard. I had to get up at 4 o’clock.
แปลว่า เมื่อฉันอายุเท่าพวกเขา ฉันไม่มีเลย พวกเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อมัน พวกเราอาศัยอยู่ในฟาร์ม และทำงานหนัก ฉันต้องตื่นนอนตอนตี 4

Lucy: 4 o’clock? Why did you have to get up so early?
แปลว่า ตี 4 หรือ ทำไมเธอต้องตื่นนอนแต่เช้าขนาดนั้นด้วย

Masha: Well,It was a small from and everyone had to help. I fed the pigs and sometimes I have to milk the cows. Then I had to get ready for school.
แปลว่า มันเป็นฟาร์มเล็กๆ แต่ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกัน ฉันต้องให้อาหารหมู และบางครั้งก็ต้องรีดนมวัว แล้วก็ต้องเตรียมตัวไปโรงเรียน

Lucy: I guess I had it easy. I could get up late, and I didn’t have to do any chores around the house.
แปลว่า ฉันว่าฉันสบาย ฉันสามารถตื่นนอนสายได้ แล้วไม่ต้องทำงานต่างๆในบ้านเลย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสน

drive someone crazy
เป็นสำนวน แปลว่าทำให้ใครบางคนประสาทเสีย ทำให้ใครบางคนเป็นบ้า

ตัวอย่างประโยค

She drives me crazy.
แปลว่า เธอทำให้ฉันประสาทเสีย

Your noise is driving me crazy.
แปลว่า เสียงของคุณกำลังทำให้ฉันประสาทเสีย

nag
เป็นคำแสลงอเมริกัน แปลว่าบ่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Stop nagging!
แปลว่าหยุดบนเถอะ

แชร์เลย