การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ เลือกใช้ AM PM อย่างไร การใช้ Quarter Past To ตัวอย่างประโยค

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

แนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ประโยคแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คำถาม คำตอบ ที่ต้องรู้

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

เกรงใจ ไม่เกรงใจ ไม่ต้องเกรงใจ ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ บทสนทนา คำถาม คำตอบ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

การถามเรื่องครอบครัว ภาษาอังกฤษ ญาติพี่น้อง สถานภาพสมรส สัตว์เลี้ยง

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

บอกอาการไม่สบาย เจ็บป่วย โรคประจำตัว ความดัน ขอใบรับรองแพทย์ ภาษาอังกฤษ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

การถามทาง บอกทาง และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว บทสนทนา ภาษาอังกฤษ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน ประโยคสำเร็จรูป ครู นักเรียน ใช้ในการเรียนการสอน ได้ทันที

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

คำศัพท์ ประโยค ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ อากาศดี ไม่ดี พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

ภาษาอังกฤษ เมื่อเดินทางโดย รถเมล์ รถไฟ BTS MRT ใต้ดิน รถทัวร์ รสบัส บขส ขสมก

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

Go to Top