ประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ งานนิทรรศการ ศิลปะ สำนวนสนทนา คำศัพท์

พิพิธภัณฑ์ ถือเป็นอีกสถานที่น่าสนใจสำหรับคนในประเทศและชาวต่างชาติ ดังนั้นการรู้คำศัพท์และประโยคไว้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดแสดง งานนิทรรศการ ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ควรรู้ทั้งในชีวิตประจำวัน และการสอบต่างๆ ประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ งานจัดแสดง ต่างๆ […]

พิพิธภัณฑ์ ถือเป็นอีกสถานที่น่าสนใจสำหรับคนในประเทศและชาวต่างชาติ ดังนั้นการรู้คำศัพท์และประโยคไว้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดแสดง งานนิทรรศการ ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ควรรู้ทั้งในชีวิตประจำวัน และการสอบต่างๆ

ประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ งานจัดแสดง ต่างๆ

museum (มิวเซียม’) พิพิธภัณฑ์

How much is it to get in?
= ค่าเข้าเท่าไหร่

Is there an admission charge?
= มีค่าเข้าไหม

admission (แอคมิช’ เชิน) การรับเข้า, ราคาสำหรับเข้าไป

How much do they charge for admission?
= เขาคิดราคาค่าเข้าเท่าไร

The admission charge is ฿200.
= ค่าเข้าราคา 200 บาท

The admission fee is ฿200.

คำศัพท์ควรระวัง
fee (ฟี) ค่าธรรมเนียม
free (ฟรี) ให้เปล่า, ว่าง, อิสระ

Only for the exhibition
= เฉพาะสำหรับนิทรรศการ

exhibition (เอกซะบิช’เชิน) นิทรรศการ, งานมหกรรม

All the latest cars are on exhibition at the Motor Show.
= รถยนตร์รุ่นล่าสุดทั้งหลายจัดแสดงนิทรรศการที่งานมอเตอร์โชว์

What time do you close?
= คุณปิดกี่โมง

The museum’s closed on Mondays
= พิพิธภัณฑ์ปิดวันจันทร์[เราเติม s ที่ Monday เพราะหมายถึง ทุกวันจันทร์]

Can I take photographs?
= ฉันถ่ายรูปได้ไหม

photograph (โฟ’ทะกราฟ) ภาพถ่าย, รูปถ่าย

Would you like an audio-guide?
= คุณต้องการไฟล์เสียงสำหรับนำชมไหม

Are there any guided tours today?
= วันนี้มีทัวร์นำเที่ยวไหม

What time does the next guided tour start?
= ทัวร์นำเที่ยวรอบต่อไปเริ่มกี่โมง

We have to leave our bags in the cloakroom.
= เราต้องฝากกระเป๋าไว้ที่ห้องรับฝากเสื้อคลุม

Where’s the cloakroom?
= ห้องรับฝากเสื้อคลุม, กระเป๋า อยู่ที่ไหน

Do you have a plan of the museum?
= คุณมีแผนที่ของพิพิธภัณฑ์ไหม

ภายในพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี

Who’s this painting by?
= ใครเป็นคนวาดภาพนี้

This museum’s got a very good collection of …
= พิพิธภัณฑ์นี้มีการรวบรวมสิ่งมีคุณค่าจำพวก…

Oil paintings
= ภาพวาดสีน้ำมัน

Watercolours
= ภาพวาดสีน้ำ

Portraits
= ภาพเหมือน

Landscapes
= ภาพทิวทัศน์

Sculptures
= รูปปั้น

Ancient artifacts
= ของเก่า

Pottery
= เครื่องปั้นดินเผา

Do you like …?
= คุณชอบ…ไหม

Modern art
= ศิลปะสมัยใหม่

Classical paintings
= ภาพวาดแบบคลาสสิก

Impressionist paintings
= ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิส

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

Free admission
= ค่าชมฟรี

No photography
= ห้ามถ่ายรูป

cloakroom
= ห้องฝากเสื้อคลุม, กระเป๋า

café
= ร้านกาแฟ

gift shop
= ร้านขายของขวัญ

souvenir (ซูวะเนียร์’)
= ของที่ระลึก

แชร์เลย