การสะกดคำภาษาอังกฤษ ที่ลงท้ายด้วย e ทำเป็น verb, adjective, adverb เปลี่ยนรูปอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การสะกดคำในภาษาอังกฤษ ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร e เมื่อเป็น คำกริยา (verb) คำคุณศัพท์ (adverb) และคำกริยาวิเศษณ์ (adverb)

คำที่ลงท้ายด้วย –e ( hope , dance , wide ฯลฯ)

Verbs คำกริยา

ถ้าคำกริยาลงท้ายด้วย –e ให้ตัด e ออกก่อนเติม –ing เช่น

Hope สะกดเป็น hoping
smile สะกดเป็น smiling
dace สะกดเป็น dacing
confuse สะกดเป็น confusing

มีข้อยกเว้น คือ

be สะกดเป็น being

และคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ee เช่น

see สะกดเป็น seeing
agree สะกดเป็น agreeing

คำที่ลงท้ายด้วย –e ให้เติม –d ตัวเดียวสำหรับ Past ( ในกรณี Regular Verb ) เช่น

Hope สะกดเป็น Hoped
smile สะกดเป็น smiled
dace สะกดเป็น danced
confuse สะกดเป็น confused

Adjective และ Adverb

ถ้า adjective ลงท้ายด้วย –e ให้เติม –r และ –st สำหรับรูป comparative (ขั้นกว่า) และ superlative (ขั้นสูงสุด) เช่น

wide / wider / widest
late / later / latest
large / larger / largest

ถ้า adjective ลงท้ายด้วย –e สามารถเติม –ly ข้างท้าย adjective นั้นเพื่อผันคำให้เป็น adverb เช่น

polite สะกดเป็น politely
extreme สะกดเป็น extremely
absolute สะกดเป็น absolutely

ถ้าคำ adjective ลงท้ายด้วย –le (simple , terrible ฯลฯ) รูปท้ายคำของ adverb คือ –ply , -bly ฯลฯ เช่น

simple สะกดเป็น simply
terrible สะกดเป็น terribly
reasonable สะกดเป็น reasonably

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน