การใช้ Verb to do เป็นกริยาหลัก กริยาช่วย

การใช้ verb to do (do / does / did) การใช้ […]

การใช้ verb to do
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Verb to do เป็นกริยาหลัก กริยาช่วย

การใช้ verb to do (do / does / did)

การใช้ verb to do ในภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะต้องรู้ก่อนเลยว่า verb to do นั้น สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้ง 1. กริยาหลัก (Main verb) และ 2. กริยาช่วย (Auxiliary Verb) ซึ่งในกรณีที่เป็นกริยาช่วย verb to do มักจะใช้ในการตั้งคำถามและการทำประโยคเป็นปฏิเสธ

มาเรียนทำความเข้าใจกันไปทีละหัวข้อนะครับ

** ปัจจุบัน ใช้ do / does

การใช้ do กับปัจจุบัน จะมี do และ does (ซึ่งก็คือ do ที่เติม es)
อ่านเพิ่มเติม คลิก >> การเติม s es

1. การใช้ verb to do เป็นกริยาหลัก จะแปลว่า ทำ
เมื่อใช้กับประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ จะทำการเติม s / es เข้าไป โดยคำว่า do จะต้องเติม es ดังนั้นคำว่า do จึงเปลี่ยนเป็น does

ลองดูการผันกริยา do เป็น does สำหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 จากตัวอย่างด้านล่างนี้

I do แปลว่า ฉันทำ
You do
We do
They do
He does
She does
It does

Tony does
Peter does
Tony and Peter do

2. การใช้ do เป็นกริยาช่วย จะไม่แปลความหมาย

การทำ verb to do เป็นประโยคปฏิเสธ สามารถเติม not หลัง verb to do ได้เลย

I do not like. เขียนย่อเป็น I don’t like. แปลว่า ฉันไม่ชอบ
You do not เขียนย่อเป็น You don’t
We do not เขียนย่อเป็น We don’t
They do not เขียนย่อเป็น They don’t
He does not เขียนย่อเป็น He doesn’t
She does not เขียนย่อเป็น She doesn’t
It does not เขียนย่อเป็น It doesn’t

การใช้ verb to do เป็นประโยคคำถาม สามารถทำได้โดยนำ verb to do มาวางไว้ที่หน้าประโยค

Do I like fish? แปลว่า ฉันชอบปลาไหม
Do you like fish? แปลว่า คุณชอบปลาไหม
Do we like fish? แปลว่า พวกเราชอบปลาไหม
Do they like fish? แปลว่า พวกเขาชอบปลาไหม

Does he like fish? แปลว่า เขาผู้ชายชอบปลาไหม
Does she like fish? แปลว่า หล่อนชอบปลาไหม
Does it like fish? แปลว่า มันชอบปลาไหม

** อดีต ใช้ did กับประธานทุกตัว ทั้งประโยคคำถามในอดีต และประโยคปฏิเสธในอดีต

– ถ้า did เป็นกริยาหลัก ก็แปลว่า ทำ

I did แปลว่า ฉันทำ
You did แปลว่า คุณทำ
He did แปลว่า เขาทำ

– ถ้า did เป็นกริยาช่วย ไม่แปลความหมาย

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธในอดีต ที่ใช้ verb to do

I did not know. เขียนย่อเป็น I didn’t know.
แปลว่า ฉันไม่รู้ (พูดถึงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต)

They didn’t know.
He didn’t know.

I didn’t do. แปลว่า ฉันไม่ได้ทำ (พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต)[did ตัวหน้า เป็น กริยาช่วย ส่วน do ตัวหลังเป็นกริยาหลัก]

ตัวอย่างประโยคคำถามในอดีต ที่ใช้ verb to do

Did you leave the door open? แปลว่า คุณเปิดประตูทิ้งเอาไว้เหรอ
Did they leave the door open?
Did he leave the door open?
Did she leave the door open?

– ใช้ verb to do (do, does, did) ร่วมกับ Wh- Question หรือคำแสดงคำถาม เช่น

Why did you do that?
แปลว่า ทำไมคุณถึงทำแบบนั้น

เรื่องที่ควรอ่าน คลิก >> การใช้ Verb to be

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 518

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้