การใช้ Verb to have เป็นกริยาหลัก กริยาช่วย

การใช้ verb to have (have / has / had และรูป […]

การใช้ verb to have
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Verb to have เป็นกริยาหลัก กริยาช่วย

การใช้ verb to have (have / has / had และรูป continuous คือ having)

การใช้ verb to have ในภาษาอังกฤษ สามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้ง 1. กริยาหลัก (Main verb) และ 2. กริยาช่วย (Auxiliary Verb)

โครงสร้างประโยคบอกเล่า Subject + have / has

We have a dog.
แปลว่า เรามีสุนัข 1 ตัว

Mario has six brothers.
แปลว่า มาริโอ้มีพี่น้องผู้ชาย 6 คน

He has plenty of money.
แปลว่า เขามีเงินมากมาย

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ จะใช้ verb to do (do / does / did) ช่วยสร้างประโยค
อ่านเพิ่มเติม คลิก >> การใช้ Verb to do

I do not have… (I don’t have…)
แปลว่า ฉันไม่มี…

He doesn’t have… (He doesn’t have…)
แปลว่า เขาไม่มี…[เมื่อผันกริยา do แล้ว ไม่ต้องทำการผัน verb to have อีก]

โครงสร้างประโยคคำถาม
Do you have time to finish the report today?
แปลว่า คุณมีเวลาที่จะทำรายงานให้เสร็จวันนี้ไหม

** หลักการใช้ have ตามช่วงเวลาอดีต และปัจจุบัน

* ปัจจุบันใช้ have และ has มีหลักการใช้ดังนี้

I, You, We, They ใช้ have
He, She, It (ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์) ใช้ has

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We usually have breakfast at about seven.
แปลว่า ปกติเราจะกินอาหารเช้าประมาณ 7 โมง

He usually has breakfast at about seven.
แปลว่า ปกติเขาจะกินอาหารเช้าประมาณ 7 โมง

* อดีต ใช้ had กับทุกประธาน

I had a strange dream last night.
แปลว่า ฉันฝันแปลกๆ เมื่อคืน

** หลักการใช้ have เป็น main verb (กริยาหลัก)

– แปลว่ามี (แสดงการเป็นเจ้าของ)
Do you have a car?
แปลว่า คุณมีรถยนต์ไหม

They have two dogs, Dook and Dig.
แปลว่า พวกเขามีสุนัขสองตัว ดุ๊กกับดิ๊ก

– ใช้ verb to have แสดงการกระทำ, กิจกรรม

I’m going to have a bath.
แปลว่า ฉันจะอาบน้ำ

We have a break at 11 am.
แปลว่า พวกเราพักเบรคตอน 11 โมง

Let’s have a party to celebrate your birthday!
แปลว่า จัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของคุณกันเถอะ

Did you have a nice time in Tokyo?
แปลว่า คุณมีช่วงเวลาที่ดีในโตเกียวหรือเปล่า

– ใช้ verb to have แปลว่ากิน (อาหาร, มื้ออาหาร)

Shall we have dinner together sometime?
แปลว่า เราทานอาหารเย็นด้วยกันบ้างสักหน่อยไหม

– ใช้ verb to have กับวัน หรือช่วงเวลาของวัน

Have a nice day!

Did you have a nice morning?

Did you have a nice holiday?

– ใช้ verb to have กับการสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์

I need to have a chat with Naomi.

** หลักการใช้ verb to have เป็น auxiliary verb (กริยาช่วย)

Present perfect ใช้ have + กริยาช่อง 3

They have moved house.
He has studied a lot.

Past perfect ใช้ had + กริยาช่อง 3

We had paid in advance.
I had known her for years.

สำหรับโครงสร้างประโยค Present perfect และ Past perfect จะใช้ verb tohave (ไม่ใช้ verb to do)

Have you seen Tony?
แปลว่า คุณเห็นโทนี่ไหม

I haven’t eaten yet.
แปลว่า ฉันยังไม่ได้กินเลย

Had they been waiting for long?
แปลว่า แล้วพวกเขารอนานไหม

แชร์เลย