นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง เด็กชายกับเทพแห่งโชคชะตา

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่องเด็กชายกับเทพแห่งโชคชะตา

The Little Boy and Fortune
เรื่อง เด็กชายกับเทพแห่งโชคชะตา

A little boy tired from a long journey, lay down on the very brink of a deep well. Being within an inch of falling into the water, Dame Fortune appeared to him and woke him up.

She said, “Little boy, please wake up. you fall into the well, the blame will be put on me, and I shall get a bad name among mortals. Because I find that men are sure to blame their problems on me. However, most of their problems have been brought on by themselves.

The Moral
Everyone is more or less master of his own fate.

แปลนิทานเป็นภาษาไทย เด็กชายกับเทพแห่งโชคชะตา

มีเด็กชายคนหนึ่งเหนื่อยล้าจากการเดินทางอันแสนไกล เขาล้มตัวลงนอนที่ดินบ่อน้ำลึก เพียงแค่หนึ่งนิ้วเขาก็เกือบจะตกลงไปอยู่แล้ว เทพแห่งโชคชะตาเห็นดังนั้นจึงได้ปรากฏกายขึ้นแล้วปลุกให้เขาตื่น

นางได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยตื่นเถิดถ้าเจ้าตกไปในบ่อความผิดก็ต้องตกอยู่ที่ข้า และชื่อเสียงของข้าก็ป่นปี้ท่ามกลางความตายของพวกเจ้า เพราะข้าค้นพบแล้วว่ามนุษย์อย่างพวกเจ้ามักจะตำหนิและโยนปัญหาต่างๆของพวกเจ้าให้ข้ารับผิดชอบ ทั้งๆที่พวกเจ้าเป็นคนก่อปัญหาทั้งหมดด้วยตัวเอง

สุภาษิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ทุกๆ คนมักสร้างปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง

แชร์เลย