นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง ลิง กับ ปลาโลมา

เรียนภาษาอังกฤษกับนิทานอีสป 2 ภาษา เรื่อง ลิง กับ ปลาโลมา นิทานอีสปเรื่อง ลิง กับปลาโลมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพูดความจริงว่าในสิ่งที่รู้เราก็ควรบอกว่ารู้ ในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ตอบว่าไม่รู้ถึงจะถูก The Monkey and the Dolphin A sailor on a long voyage,brought a monkey to […]