คำถาม ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำถามเบื้องต้นในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำถามที่ใช้บ่อย เจอบ่อย มีอะไรบ้าง ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Common questions […]

การตั้งคำถาม ภาษาอังกฤษ
Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/คำถาม ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำถามเบื้องต้นในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำถามที่ใช้บ่อย เจอบ่อย มีอะไรบ้าง ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Common questions (คอมเมิน เควสเชินสฺ) คำถามทั่วไป

Who? (ฮู) ใคร
What? (วอท) อะไร
When? (เว็น) เมื่อไหร่
Where? (แว) ที่ไหน
Why? (วาย) ทำไม
How? (ฮาว) อย่างไร, ยังไง

ประโยคตัวอย่าง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน

What is it? (วอท อิส อิท) มันคืออะไร

What is this? (วอท อิส ดีส) นี่คืออะไร

What is that? (วอท อิส แดทฺ) นั่นคืออะไร

อ่านเพิ่มเติม >> การใช้ this / that / these / those

What time is it? (วอท ไทมฺ อิส อิท) กี่โมงแล้ว

อ่านเพิ่มเติม >> การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ

How far is it? (ฮาว ฟา อิส อิท) ไกลแค่ไหน

How much? (ฮาว มัช) เท่าไร [ใช้ถาม คำนามนับไม่ได้]

How many? (ฮาว เมนิ) เท่าไร [ใช้ถาม คำนามนับได้]

อ่านเพิ่มเติม >> คำนาม ภาษาอังกฤษ

How do you know? (ฮาว ดู ยู โน) คุณรู้ได้อย่างไร

การสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ

อ่านบทเรียน >> Question Words

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 202

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้