สรุป การใช้ Future Continuous Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Future Continuous Tense (อนาคตกาลกำลังกระทำ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + will + be […]

Future Continuous Tense (อนาคตกาลกำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + will + be + กริยาเติม ing (+ กรรม หรือ ส่วนขยาย)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I will be running.
แปลว่า ฉันจะกำลังวิ่ง

I will be working tomorrow.
แปลว่า พรุ่งนี้ฉันจะกำลังทำงาน

We will be drinking.
แปลว่า พวกเราจะกำลังดื่ม

หลักการใช้ Future Continuous Tense

1. ใช้ Future Continuous Tense แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่

ตัวอย่างประโยค future continuous tense กรณีที่ 1

At ten o’clock tomorrow morning. I will be waiting my friend.
แปลว่า พรุ่งนี้เช้า 10 โมง ฉันจะกำลังรอเพื่อนของฉัน

I will be cooking at 5 o’clock tomorrow evening.
แปลว่า ฉันจะกำลังทำอาหาร พรุ่งนี้ตอน 5 โมงเย็น

He will be sleeping at 4 o’clock tomorrow morning.
แปลว่า เขาจะกำลังนอนหลับ ตอนตี 4 พรุ่งนี้เช้า

2. ใช้ Future Continuous Tense กับเหตุการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์ที่เกิดก่อน ใช้ Future Continuous Tense ส่วนเหตุกาณ์ที่เกิดทีหลัง ใช้ present simple tense

ตัวอย่างประโยค future continuous tense กรณีที่ 2

They will be playing football when you arrive at their house.
แปลว่า พวกเขาจะกำลังเล่นฟุตบอล ตอนที่คุณถึงบ้านของพวกเขา[เริ่มเล่นก่อนที่จะไปถึง และตอนที่ไปถึงกำลังทำการเล่นอยู่]

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Future Continuous Tense

แชร์เลย