สรุป การใช้ Future Simple Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Future Simple Tense (อนาคตกาลธรรมดา) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + will + กริยา […]

Future Simple Tense (อนาคตกาลธรรมดา)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + will + กริยา (ไม่ผัน)

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ (be) going to แทน will ได้
คลิกอ่าน >> การใช้ will และ going to

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I will go to see you tomorrow.
แปลว่า ฉันจะไปหาคุณพรุ่งนี้

She will run.
แปลว่า หล่อนจะวิ่ง [กริยาที่ตามหลัง will ไม่ต้องทำการผัน]

หลักการใช้ Future Simple Tense

ใช้ Future Simple Tense แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำในอนาคต มักมี adverb of time อยู่ในประโยคด้วย เช่น tonight, tomorrow, next week, next month

ตัวอย่างประโยค Future Simple Tense

She is going to see the doctor next week.
แปลว่า หล่อนจะไปหาหมอสัปดาห์หน้า

The plane will arrive at the airport in a few minutes.
แปลว่า เครื่องบินจะมาถึงสนามบิน(ท่าอากาศยาน)ในอีก 2-3 นาที

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Future Simple Tense

แชร์เลย