ไปวัด ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

บอกว่า ไปวัด ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า
Go to the temple อ่านว่า โก-ทู-เดอะ-เทมเพิล

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

What did you call for this Buddha Image?
อ่านว่า วอท-ดิด-ยู-คอล-ฟอรฺ-ดิส-บุดดา-อิมเมจ
แปลว่า คุณเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าอย่างไร

We called “…”
อ่านว่า วี-คอลดฺ “…”
แปลว่า เราเรียกว่า “…”

What should I do before getting inside?
อ่านว่า วอท-ชูลดฺ-ไอ-ดู-บิฟอรฺ-เกททิง-อินไซดฺ
แปลว่า ฉันต้องทำอย่างไรก่อนเข้าไปข้างใน (ข้างในบริเวณสำหรับไหว้พระ)

You have to take your shoes off before getting inside.
อ่านว่า ยู-แฮฟ-ทู-เทค-ยัวรฺ-ชูสฺ-ออฟ-บิฟอรฺ-เกททิง-อินไซดฺ
แปลว่า คุณต้องถอดรองเท้าของคุณออกก่อนเข้าไปข้างใน

We use lotus, joss sticks and candles to pay respect to Buddha Image.
อ่านว่า วี-ยูส-โลตัส-จอซสติคสฺ-แอนดฺ-แคนเดิลสฺ-ทู-เพ-เรสเพคฺ-ทู-บุดดา-อิมเมจ
แปลว่า เราใช้ดอกบัว ธูป และเทียน เพื่อไหว้สักการะพระพุทธรูป

The monk will splash holy water to us for good luck.
อ่านว่า เดอะ-มังคฺ-วิล-สแปลช-โฮลิ-วอเทอ-ทู-อัส-ฟอรฺ-กูด-ลัค
แปลว่า พระสงฆ์จะพรมน้ำมนต์ให้พวกเรา เพื่อความโชคดีเป็นสิริมงคล

It’s very good to make merit.
อ่านว่า อิทสฺ-เวริ-กูด-ทู-เมค-เมอริท
แปลว่า ดีมากที่ได้ทำบุญ

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากบทเรียนด้านล่างต่อไปนี้
>> ไหว้พระ สวดมนต์ ภาษาอังกฤษ
>> คำศัพท์ศาสนา ภาษาอังกฤษ
>> คำศัพท์ เยี่ยมชมวัด ปางพระพุทธรูป ภาษาอังกฤษ

แชร์เลย