ภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนองาน Presentation

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนองาน การเริ่มต้นนำเสนองาน Getting started เริ่มแรก วิธีการเกริ่นขึ้นต้นการนำเสนอแบบที่น่าสนใจคือ 1. ทักทายและแนะนำตัว 2. […]

ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนองาน

การเริ่มต้นนำเสนองาน
Getting started

เริ่มแรก วิธีการเกริ่นขึ้นต้นการนำเสนอแบบที่น่าสนใจคือ
1. ทักทายและแนะนำตัว
2. บอกว่าจะพูดเรื่องอะไร ซึ่งก็คือหัวข้อของงานนำเสนอนั่นเองครับ
3. สรุปหัวข้อย่อยหรือขั้นตอนต่างๆ ที่เราจะพูด เรียงตามลำดับ

ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ก็เพื่อให้คนฟังรู้ว่าพวกเขากำลังจะฟังใครพูดเรื่องอะไรอยู่ จะได้ฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย ไม่หลงประเด็น หรือไม่รู้ว่าเราพูดอะไรอยู่ ซึ่งปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ กับผู้บรรยายหรือผู้นำเสนองานซึ่งมักทำให้ผู้ฟังสับสน และทำให้การนำเสนองานล้มเหลว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับงานนำเสนอ

Hello everyone. It’s good to see you all here today.
My name is Mario Mama. I’d like to talk about …
First I’ll describe … And then I will outline … Finally, …

แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า

สวัสดีครับทุกคน ผมดีใจที่ได้เจอทุกคนที่นี่ในวันนี้
ผมชื่อมาริโอ้ มาม่า ผมอยากที่จะพูดเกี่ยวกับ…
ก่อนอื่นผมจะอธิบายเรื่อง… และหลังจากนั้น ผมจะพูดคร่าวๆ เกี่ยวกับ… และสุดท้าย…

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้แทนกันได้ ในการเริ่มต้นการนำเสนองาน

– I’m very pleased to be here.
แปลว่า ฉันยินดีมาก ที่ได้มาอยู่ตรงนี้

– I’m glad you could all make it.
แปลว่า ฉันยินดีมากที่ทุกคนสามารถมาเข้าร่วมได้

– Thanks for inviting me.
แปลว่า ขอบคุณที่เชิญฉัน

– Thank you all for coming.
แปลว่า ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้

– I’m planing to tell you about…
แปลว่า ฉันวางแผนว่าจะพูดเรื่อง…

– Today I’d like to introduce…
แปลว่า วันนี้ ฉันจะขอแนะนำ…

– I’d like to start by saying something about…
แปลว่า ฉันจะขอเริ่ม โดยการพูดถึง…

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ เกี่ยวกับการนำเสนอ

presentation (พรีเซนเท’เชิน) การเสนอ, นำเสนอ
describe (ดิสไครบ์’) พรรณนา, บรรยาย, แถลง
outline (เอาทฺ’ไลนฺ) เค้าโครง, แผนผังสังเขป, สรุปความ
finally (ไฟ’เนิลลี) ในที่สุด, โดยสรุป
pleased (พลีซดฺ) พอใจ, ยินดี
glad (แกลด) ดีใจ, ยินดี, เบิกบานใจ
invite (อินไวทฺ’) เชื้อเชิญ, เชิญ
plan (แพลน) แผน
introduce (อินทระดูซ’) แนะนำ, นำเข้า

อ่านเนื้อหาถัดไป คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

แชร์เลย