การใช้ that เชื่อมประโยค ตัวอย่างพร้อมคำแปล

การใช้ that ในภาษาอังกฤษ that อ่านว่า แฑธฺ แปลว่า นั้น, ที่, ซึ่ง […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ that เชื่อมประโยค ตัวอย่างพร้อมคำแปล

การใช้ that ในภาษาอังกฤษ

that อ่านว่า แฑธฺ แปลว่า นั้น, ที่, ซึ่ง สามารถใช้แทนคำนามได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ จะมีลักษณะการใช้แตกต่างกว่า relative pronoun คำอื่นๆ

การใช้ that ในประโยคภาษาอังกฤษ

** ใช้ that เป็น determiner และ pronoun

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ that กับคำนามนับได้เอกพจน์เพื่อเป็นการพูดชี้ถึงสิ่งนั้น ที่อยู่ไกลตัวผู้พูด

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I quite like that one.
แปลว่า ฉันค่อนข้างชอบอันนั้น
อ่านเพิ่ม คลิก >> การใช้ this that these those

Can you pass me that white bowl?
แปลว่า คุณช่วยส่งถ้วยสีขาวใบนั้นให้ฉันหน่อยได้ไหม[เป็น determiner]

That’s Tony in the green shirt, isn’t it?
แปลว่า นั่นคือโทนี่ (ที่ใส่)เสื้อเชิ้ตสีเขียว ใช่ไหม[เป็น pronoun]

** ใช้ That เป็น relative pronoun

I picked up the hairbrush that I had left on the bed.
แปลว่า ฉันหยิบแปรงหวีผมที่ฉันทิ้งไว้บนที่นอน

** That – clauses

I admit that I was wrong.
แปลว่า ฉันยอมรับว่าฉันผิด[คำกริยา + that-clause]

I’m sorry that I wasn’t able to phone you yesterday.
แปลว่า ฉันขอโทษที่ฉันไม่ได้โทรหาคุณเมื่อวานนี้

Are you certain that the man in the car was Tony?
แปลว่า คุณมั่นใจไหมว่าผู้ชายที่อยู่ในรถนั้นคือโทนี่[คำคุณศัพท์ + that-clause]

แชร์เลย