คำกริยา ที่ต้องตามด้วย verb -ing พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

กริยาที่ตามด้วย verb -ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I enjoy not having to get up early.
= ฉันมีความสุขกับการไม่ต้องตื่นเช้า

– Let’s practise speaking English.
– I always enjoyed visiting my friends.
– I haven’t finished writing this letter.
– Do you fancy going for a walk?

คำกริยาที่ตามด้วยกริยารูปลงท้าย ing ที่ควรรู้

stop
– I couldn’t stop laughing.

delay
– I think we should delay deciding about this until next month.

fancy
– I didn’t fancy swimming in that water.

consider
– Would you consider fostering a child?

admit
– He admitted making a mistake.

miss
– I only just missed being run over by a bus this morning.

involve
-The operation involves putting a small tube into your heart.

finish
– Have you finished reading that magazine?

postpone
– We’ve had to postpone going to Chiangmai because the children are ill.

imagine
– He imagined himself sitting in her favourite chair back home.

avoid
– We try to avoid going shopping on Saturdays.

deny
– She denies breaking the window.

risk
– It’s always a risk starting up a new business.

practise
– Her written English is very good but she needs to practise speaking it.

หมายเหตุ* บางคำใช้สามารถใช้ทั้ง ing และ to ตามหลัง
สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่หน้าสารบัญเรียนภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn