การใช้คำนำหน้าคำนาม (noun) สำหรับบอกปริมาณ

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

การตอบรับ ปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เสียงเจ้าของภาษา

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

การบอกว่า ชอบ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เสียงเจ้าของภาษา

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

Compound Nouns (คำนามประสม) คืออะไร ใช้อย่างไร ตัวอย่าง

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

การแสดงความเป็นเจ้าของ การใช้ ‘s และ of

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

Collective nouns หรือ สมุหนาม ดูตัวอย่างและการใช้นามกลุ่ม

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

คำนามนับไม่ได้ คืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมตัวอย่างและคำแปล

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|