ทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร พร้อมคำอ่าน คำแปล

ทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษ สามารถถามได้ว่า What are you doing? อ่านว่า วอท-อาร์-ยู-ดูอิง แปลว่า […]

ทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษ สามารถถามได้ว่า

What are you doing?
อ่านว่า วอท-อาร์-ยู-ดูอิง
แปลว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่

อธิบายตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คือ ใช้ Wh- question คำว่า “What” โดยให้ความหมายว่า “อะไร” และใช้โครงสร้าง tense แบบ present continuous เพื่อถามถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น โดยมี verb to be และ คำกริยาเติม ing (ในประโยคนี้ คือ doing)

คลิกอ่าน >> การเติม ing

ในการตอบคำถามที่ว่า What are you doing? หรือ คุณกำลังทำอะไรอยู่ แบบที่ง่ายที่สุด คือตอบโดยใช้โครงสร้าง present continuous โดยใช้กริยาที่กำลังกระทำ และเติม ing

ตัวอย่างการตอบคำถาม บอกว่ากำลังทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษ

I am watching TV.
อ่านว่า ไอ-แอม-วอทฺชิง-ทีวี
แปลว่า ฉันกำลังดูทีวี (ดูโทรทัศน์)

I am Facebooking.
อ่านว่า ไอ-แอม-เฟซบุคกิง
แปลว่า ฉันกำลังเล่นเฟซบุ๊ก

อีกประโยคที่สามารถใช้ถามว่า ทำอะไรอยู่ ภาษาอังกฤษ คือ

What are you up to?
อ่านว่า วอท-อาร์-ยู-อัพ-ทู
แปลว่า คุณทำอะไรอยู่ (ซึ่งจะเป็นภาษาพูดมากกว่า)

แต่ถ้าต้องการถามว่า ทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉัน (กำลังทำตอนที่ถาม) ก็สามารถถามเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า

Why are you doing this to me?
อ่านว่า วาย-อาร์-ยู-ดูอิง-ดีส-ทู-มี
แปลว่า ทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉัน

สังเกตว่า เราสามารถเปลี่ยน Wh- question ที่ใช้ในการถาม จากการใช้ What ที่แปลว่า อะไร มาเป็นการใช้ Why ที่แปลว่า ทำไม

แชร์เลย