การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ เลือกใช้ AM PM อย่างไร การใช้ Quarter Past To ตัวอย่างประโยค

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

แนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ประโยคแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คำถาม คำตอบ ที่ต้องรู้

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ บทสนทนา คำถาม คำตอบ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

การถามเรื่องครอบครัว ภาษาอังกฤษ ญาติพี่น้อง สถานภาพสมรส สัตว์เลี้ยง

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

การเตรียมตัว สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ แนวคำถามต่างๆ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

บอกอาการไม่สบาย เจ็บป่วย โรคประจำตัว ความดัน ขอใบรับรองแพทย์ ภาษาอังกฤษ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

บทสนทนา ภาษาอังกฤษ หาห้องพัก การจองที่พัก เข้าพักโรงแรม เช็คอิน เช็คเอาท์

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

ภาษาอังกฤษ ออกเดท ไปเที่ยว ถามและบอกความรู้สึก จีบ ประโยคแสดงความห่วงใย

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|