การใช้ in on at กับสถานที่ บอกตำแหน่ง ที่อยู่ ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

การบอกเวลา ภาษาอังกฤษ เลือกใช้ AM PM อย่างไร การใช้ Quarter Past To ตัวอย่างประโยค

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

Nouns คำนาม ภาษาอังกฤษ ประเภทต่างๆ วิธีการใช้ นับได้ นับไม่ได้ เอกพจน์ พหูพจน์

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

แนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ประโยคแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค

By |Categories: การเขียนภาษาอังกฤษ|

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ หมู่ อำเภอ ตำบล ฯลฯ เขียนอย่างไร

By |Categories: การเขียนภาษาอังกฤษ|

Participles คืออะไร การเติม ed และ ing ต่างกันอย่างไร แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร ใช้อย่างไร ประธานทำ ถูกกระทำ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ คำถาม คำตอบ ที่ต้องรู้

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

แบบฝึกหัด การใช้ this that these those พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

คำถาม ตม. (ตรวจคนเข้าเมือง) ศุลกากร ภาษาอังกฤษ

By |Categories: บทสนทนาภาษาอังกฤษ|

Go to Top