บทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ประโยค คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปลภาษาไทย ศึกษาโครงสร้างประโยค รูปประโยคภาษาอังกฤษ สำนวนในการใช้สื่อสารพูดคุยในชีวิตประจำวัน สำนวนสำหรับการทำงาน คําศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นจะต้องรู้สำหรับใช้ในการสื่อสาร ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่างๆ

ผู้เรียนควรเข้ามาศึกษารูปประโยคบทสนทนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปแบบของการเข้าประโยค และสํานวนภาษาอังกฤษต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เรียนสามารถเลือกบทสนทนาที่ตนเองสนใจ จากรายการบทสนทนาภาษาอังกฤษต่างๆ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาเมื่อมาถึงสนามบิน Arrival at the airport
บทสนทนาการจองโรงแรม เข้าพัก จนถึงเช็คเอาท์
บทสนทนาการเลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า
บทสนทนาสอบถามเรื่องอาชีพ พูดคุยเกี่ยวกับงานที่ทำ
เรียนการถามทาง บอกทาง และให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
บทสนทนาการออกเดท ชวนเที่ยว นัดพบ นัดเจอ (เรื่องเที่ยว และเรื่องงาน)
จีบผู้ชาย จีบผู้หญิง ชวนเที่ยว เป็นภาษาอังกฤษ
บทสนทนาที่ร้านตัดผม ย้อมสีผม
การพูดคุยเกี่ยวกับสายตา แว่นตา ภาษาอังกฤษ
บทสนทนาที่โรงภาพยนตร์ คุยเกี่ยวกับหนัง แนวภาพยนตร์ การแสดง
คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับไปรษณีย์ (การรับส่งของและบริการอื่นๆ)
เยี่ยมชมวัด แนะนำวัด ถามตอบ เป็นภาษาอังกฤษ
– พูดเรื่องครอบครัว สถานภาพสมรส โสด หย่า สัตว์เลี้ยง ภาษาอังกฤษ
– ภาษาอังกฤษ เมื่อเดินทางโดยรถเมล์ รถไฟ BTS MRT ใต้ดิน รถทัวร์ รสบัส บขส ขสมก
ฝึกพูดเรื่องความสนใจ งานอดิเรก ดนตรี กีฬา ภาษาอังกฤษ