การเรียนภาษาอังกฤษ มีหัวข้อต่างๆ มากมายที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะต้องค่อยๆ ทำการเรียนรู้ เก็บสะสมความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาใด ไม่เว้นแม้แต่ภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญประการแรกนั่นก็คือ “คำ” สำหรับในภาษาอังกฤษ “คําศัพท์ภาษาอังกฤษ” และ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ คือพื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาษาอังกฤษ แต่ลำพังเพียงแค่คําศัพท์ภาษาอังกฤษก็คงไม่เพียงพอที่จะทำให้สามารถฟังพูดอ่านเขียนหรือนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงาน ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำคำมาเรียงร้อยเป็นประโยค เพื่อให้สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความหมายที่ต้องการ จำเป็นที่จะต้องอาศัยไวยากรณ์ภาษาอังกฤษร่วมด้วย โดยแกรมม่าภาษาอังกฤษ หรือที่บางคนเรียกว่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้น มีกฎการใช้อยู่พอสมควร และนอกจากนั้นยังมีข้อยกเว้นภาษาอังกฤษที่ต้องรู้อีกด้วย ซึ่งถ้าหากผู้เรียนภาษาอังกฤษเรียนเพียงแค่คำศัพท์และไวยากรณ์ แต่ไม่สนใจข้อยกเว้นไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำให้การใช้ภาษาอังกฤษนั้นผิดพลาด ไม่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นได้

สำหรับหัวข้อที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรจะต้องทำความเข้าใจ ขอแนะนำว่ามีดังรายการด้านล่างต่อไปนี้ ซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ หรือต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใหม่ ก็ควรรู้เรื่องพวกนี้ให้ครอบคลุม อาจจะยังไม่ต้องลึกซึ้งก็ได้ แต่ควรรู้ให้ครบ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจ เปรียบเทียบ และเรียนในรายละเอียดลึกๆ ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถเริ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจากบทเรียนสอนภาษาอังกฤษต่างๆ ต่อไปนี้

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ สระภาษาอังกฤษ แต่ละตัวออกเสียงอย่างไร เทียบเสียงและเทียบคำ ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอย่างไร
ตัวเลขภาษาอังกฤษ การเขียนสะกดตัวเลขภาษาอังกฤษ ในบทเรียนนี้ผู้เรียนสามารถฟังการออกเสียงจากเจ้าของภาษา
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ มากกว่า 1000 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล และเสียงจากเจ้าของภาษา
Part of speech หน้าที่ของคำ ภาษาอังกฤษ ซึ่งในการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ มาเรียงและจัดวางให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ ผู้เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องรู้หน้าที่ของคำ จึงจะสามารถเลือกใช้คำและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

* ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต้องเรียนรู้

Nouns คำนามในภาษาอังกฤษ
Determiner คํานําหน้านาม การใช้คำบ่งชี้ซึ่งใช้นำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษ
การใช้ a / an / the กับคำนามในภาษาอังกฤษ
Verbs คำกริยาในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกการกระทำ
* การเติม s, es ที่คำกริยา
Pronouns คำสรรพนามในภาษาอังกฤษ

Tense โครงสร้างประโยค อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพื่อบอกความรู้สึก และกาลเวลา

ปัจจุบัน: present simple / present continuous / present perfect / present perfect continuous
อดีต: past simple / past continuous / past perfect / past perfect continuous
อนาคต: future simple / future continuous / future perfect / future perfect continuous

Adjectives คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อบอกว่าคำนามนั้นเป็นอย่างไร
Adverbs คำกริยาวิเศษณ์ การให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
Conditional Sentences ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ การสมมติ
* Adverb Clause of Time
Active & Passive Voice โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อประธานเป็นผู้ถูกกระทำ
* Relative Clauses
* Question Sentences
เวลาภาษาอังกฤษ Asking and Telling Time การถามและบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ
* Prepositions คําบุพบทในภาษาอังกฤษ
Conjunctions คําสันธานในภาษาอังกฤษ ใช้สำหรับเชื่อมประโยค ไม่ว่าความหมายนั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน
Comparison การเปรียบเทียบขั้นต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Comparison of Adjectives and Adverbs)
* Sentences (Simple, Compound, Complex) การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน

พื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องรู้

* วัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์วันทั้ง 7 วัน และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับวัน พร้อมคำอ่าน และการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค โดยเจ้าของภาษา
เดือนภาษาอังกฤษ การสะกดชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน บทเรียนนี้ผู้เรียนสามารถฟังการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ภาษาอังกฤษ การเขียนที่อยู่ประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งแบบการแปล และการทับศัพท์

พื้นฐานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ผลไม้ภาษาอังกฤษ ในบทเรียนนี้ผู้เรียนสามารถฟังการออกเสียงจากเจ้าของภาษา

ฝึกฝนความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
* แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ทำออนไลน์ได้เลย รู้คะแนนทันที มีเฉลย
* บทสนทนาภาษาอังกฤษ ครอบคลุมทุกสถานการณ์ในการใช้งาน

ดูเนื้อหาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ

สิ่งสำคัญ ในการพูดภาษาอังกฤษ ดูเลยครับ

พื้นฐานการอ่าน การออกเสียงภาษาอังกฤษ ดูเลยครับ