สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร D

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร D มีถึง 30 สำนวน 1.Danger is next […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร D มีถึง 30 สำนวน

1.Danger is next neighbor to security.
แปลว่า :อันตรายเป็นเพื่อนบ้านกับความปลอดภัย

2. Danger past, God forgotten.
แปลว่า :ได้ดีมีบุญ ลืมคุณพร้าโต้

3. Death meets us everywhere.
แปลว่า :ความตายรอเราอยู่ทุกหนแห่ง

4. Death pay all debts.
แปลว่า :ความตายชดใช้หนี้ทั้งหมด

5. Deeds, not words.
แปลว่า : พูดได้ทำได้

6. Despair gives courage to a coward
แปลว่า :สุนัขจนตรอก

7. Devil must be driven out with devils.
แปลว่า : หนามยอกเอาหนามบ่ง

8. Dexterity comes by experience.
แปลว่า :ความชำนาญเกิดจากประสบการณ์

9. Diamond cuts diamond.
แปลว่า :เพชรตัดเพชร

10. Diet cures more than the doctor.
แปลว่า :การควบคุมอาหารดีกว่าไปหาหมอรักษา

11. Diligence is the mother of success.
แปลว่า : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

12. Do as you would be done by.
แปลว่า :จงปฏิบัติต่อเขา เหมือนที่อยากให้เขาปฏิบัติต่อเรา

13. Do not despise your enemy.
แปลว่า :อย่าประมาทศัตรู

14. Do not hallo until you are out of the wood.
แปลว่า : อย่าเพิ่งดีใจถ้ายังไม่พ้นอันตราย

15. Dog does not eat dog.
แปลว่า : ในหมู่โจรก็ยังมีคุณธรรม

16. Doing is better than saying
แปลว่า :ทำดีกว่าพูด

17. Don’t change horses in midstream.
แปลว่า :อย่าเปลี่ยนม้ากลางศึก

18. Don’t count your chickens before they are hatched.
แปลว่า :ไม่เห็นน้ำอย่าเพิ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกอย่าเพิ่งก่งหน้าไม้

19. Don’t cross your bridges before you come to them.
แปลว่า :อย่าตีตนไปก่อนไข้

20. Don’t cry out before you hurt.
แปลว่า :อย่าตีตนไปก่อนไข้

21. Don’t fly till your wings are feathered.
แปลว่า :ปีกยังไม่แข็งอย่าเพิ่งบิน

22. Don’t put all your eggs in one basket.
แปลว่า :อย่าทุ่มสุดตัว

23. Don’t quarrel with your bread and butter.
แปลว่า :อย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง

24. Don’t speak all you know, but know all you speak.
แปลว่า :อย่าพูดทั้งที่รู้ แต่จงรู้ทั้งหมดที่พูด

25. Don’t teach your grandmother to suck eggs.
แปลว่า :อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

26. Don’t trouble trouble until trouble troubles you.
แปลว่า :อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

27. Don’t wash your dirty linen in public.
แปลว่า :ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

28. Dot the i and cross the t.
แปลว่า :เข้าตามตรอก ออกตามประตู

29. Doubt is the key of knowledge.
แปลว่า :ความสงสัยเป็นกุญแจของความรู้

30. Drunken days have all their tomorrows.
แปลว่า :รักสนุก ทุกข์ถนัด

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย