สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร N

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร N มีมากกว่า 20 สำนวน 1.Necessity and opportunity […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร N มีมากกว่า 20 สำนวน

1.Necessity and opportunity may make a coward valiant.
แปลว่า :ความจำเป็นและโอกาส ทำให้คนขลาดกล้าหาญได้

2. Necessity is the mother of invention.
แปลว่า :ความต้องการเป็นบ่อเกิดของการประดิษฐ์

3. Neither fish nor flesh.
แปลว่า :หัวมังกุ ท้ายมังกร

4. Never be weary of well doing.
แปลว่า :อย่าเบื่อหน่ายต่อการทำดี

5. Never deter till tomorrow that which you can do today.
แปลว่า :อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

6. Never do things by halves.
แปลว่า :ก่อแล้วต้องสาน

7. Never offer to teach fish to swim.
แปลว่า :อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

8. Never trust another what you should do yourself.
แปลว่า :อย่าไหว้วานผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำ

9. Never trust to fine words.
แปลว่า :อย่าหลงคำหวาน

10. No bees, no honey; no work, no money.
แปลว่า :ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มันมาฟรี ๆ

11. No garden without its weeds.
แปลว่า :ดาบสองคม

12. No man can do two things at once.
แปลว่า :เราทำอะไรสองอย่างพร้อมกันไม่ได้

13. No man is wise at all times.
แปลว่า :สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

14. No meal , no meal.
แปลว่า :อยากได้ก็ต้องลงทุนลงแรง

15. No news is good news.
แปลว่า :ไม่มีข่าวนั่นแหล่ะข่าวดี

16. No one is wise in his own affairs.
แปลว่า :คนข้ามสนามมองเกมส์ได้ชัดกว่า

17. No pleasure without pain.
แปลว่า :ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ

18. No root, no fruit.
แปลว่า :ไม่มีรากก็ไม่มีผล

19. No rose without a thorn.
แปลว่า :ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

20. No sweet without some sweat.
แปลว่า :อยากได้ก็ต้องลงทุนลงแรง

21. Nothing brave, nothing have.
แปลว่า :ไม่เข้าถ้ำลูกเสือ ไยจะได้ลูกเสือ

22. Nothing comes from nothing.
แปลว่า :มีควันย่อมมีไฟ

23. Nothing is difficult to the man who will try.
แปลว่า :ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

24 . Nothing to be without pains but poverty.
แปลว่า :ไม่มีอะไรไม่ต้องลงแรงแล้วได้มาเว้นแต่ความยากจน

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย