สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร L

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร L มากถึง 30 สำนวน 1.Laugh and grow […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร L มากถึง 30 สำนวน

1.Laugh and grow fat.
แปลว่า :หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส

2. Laugh, and the world laughs with you; weep, and you weep alone.
แปลว่า :ยามหัวเราะ โลกจะหัวเราะไปกับเรา แต่เวลาร้องไห้ เราก็จะร้องไปคนเดียว

3. Laws catch flies and let hornets go free.
แปลว่า : กฏหมายจับแค่แมลงหวี่แมลงวัน ส่วนต่อแตนนั้นกลับปล่อยไป

4. Leap out of the frying pan into the fire.
แปลว่า :หนีเสือปะจระเข้

5. Learn to say before you sing.
แปลว่า :จงทำทีละขขั้นทีละตอน

6. Learning makes a good man better and ill man worse.
แปลว่า :ความรู้ทำให้คนดีดีขึ้น ทำให้คนเลวเลวลง

7. Lend your money and lose your friend.
แปลว่า :เพื่อนยืมเงินกัน ความสัมพันธ์ก็จะหาย

8. Let every tub stand on its own bottom.
แปลว่า :คนเราต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง

9. Let sleeping dogs lie.
แปลว่า :อย่าฟื้นผอยหาตะเข็บ

10. Light come, light go.
แปลว่า :ได้มาง่ายก็เสียไปง่าย

11. Like attracts like.
แปลว่า : กาเข้าฝูงกา หงส์เข้าฝูงหงส์

12. Like father, like son.
แปลว่า :เชื้อไม่ทิ้งแถว , ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

13. Like knows like.
แปลว่า :คนพวกเดียวกันจึงจะรู้จักพวกเดียวกัน

14. Like tree , like fruit.
แปลว่า :ต้นไม้เช่นใด ก็ให้ผลเช่นนั้น

15. Little strokes fell great oaks.
แปลว่า :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

16. Little wealth , little care.
แปลว่า :ทรัพย์สินน้อย ทุกข์ก็น้อย

17. Live and learn.
แปลว่า :ไม่มีใครแก่เกินเรียน

18. Love to learn and learn to live.
แปลว่า :อยู่เพื่อเรียนและเรียนเพื่ออยู่

19. Look before you leap.
แปลว่า :คิดหน้าคิดหลัง

20. Look for a needle in a bundle of hay.
แปลว่า :งมเข็มในมหาสมุทร

21. Look for a needle in a haystack.
แปลว่า :งมเข็มในมหาสมุทร

22. Lookers-on see most of the game.
แปลว่า :คนข้างสนามมองเกมส์ได้ชัดกว่า

23. Loses make us more cautious.
แปลว่า :ผิดเป็นครู

23. Love asks faith, and faith firmness.
แปลว่า :ความรักถามหาความเชื่อใจ ความเชื่อใจถามหาความมั่นคง

24. Love begets love.
แปลว่า :ให้ความรักแก่ใคร ก็จะได้ความรักแบบนั่นตอบ

25. Love is a sweet torment.
แปลว่า :ความรักเป็นความทุกข์ที่แสนหวานชื้น

26. Love is blind.
แปลว่า :ความรักทำให้คนตาบอด

27. Love is without reason.
แปลว่า :ความรักไม่มีเหตุผล

28. Love keeps the world going.
แปลว่า :เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

29. Love me, love my dog.
แปลว่า :คิดจะคบกัน ก็ต้องยอมรับข้อบกพร้องด้วย

30. lying is the first step to the gallows.
แปลว่า :การโกหกเป็นก้าวแรกสู่ตะแลงแกง

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย