สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร B

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร B มากถึง 40 ประโยค 1.Bad news travels […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร B มากถึง 40 ประโยค

1.Bad news travels fast.
แปลว่า : ข่าวร้ายมาเร็ว

2. Be honest rather clever.
แปลว่า : ความซื่อสัตย์สำคัญกว่าสติปัญญา

3. Be just to all , but trust not all.
แปลว่า : จงยุติธรรมกับทุกคน แต่เชื่อใจเฉพาะบางคน

4. Be slow in choosing a friend ; slower in changing.
แปลว่า : เลือกคบเพื่อนอย่างระมัดระวัง เลิกคบเพื่อนให้ระมัดระวังยิ่งกว่า

5. Be slow to promise and quick to perform.
แปลว่า : ให้คำสัญญาอย่ามักง่าย ให้แล้วก็ควรทำ

6. Be swift to hear , slow to speak.
แปลว่า : ฟังมาก ๆ แล้วพูดน้อย ๆ

7. Beat around the bush.
แปลว่า : พายเรือในหนอง

8. Beautiful flowers are soon picked.
แปลว่า : ไม้งามกระรอกเจาะ

9. Beauty is but skin deep.
แปลว่า : อย่าตัดสินคนด้วยหน้าตา

10. Beauty is in the eye of the beholder.
แปลว่า : ลางเนื้อชอบลางยา

11. Beauty lies in lover’s eyes.
แปลว่า : ความรักทำให้โลกกลายเป็นสีชมพู

12. Beauty , unaccompanied by virtue, is as a flower without perfume.
แปลว่า : ความสวยซึ่งปราศจากความดีก็เหมือนดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นหอม

13. Bees that have honey in their mouths have stings in their tails.
แปลว่า : ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ ปากหวานกันเปรี้ยว

14. Before gold, even kings take off their hats.
แปลว่า : มีเงินหรือจะไร้ของ มีทองหรือจะไร้แหวน

15. Beggars can’t be choosers.
แปลว่า : ขอทานเป็นผู้เลือกไม่ได้

16. Being on sea, sail; being on land, settle.
แปลว่า :ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสภาพการณ์นั้น ๆ

17. Believe not all that you see nor half what you hear.
แปลว่า : ฟังหูไว้หู

18. Better an egg today than a hen tomorrow.
แปลว่า : สิบเบี้ยใกล้มือ ยี้สิบเบี้ยไกลมือ

19. Better an empty purse than an empty head.
แปลว่า : มีกระเป๋าสตางค์ที่ว่างเปล่า ดีกว่ามีสมองที่ว่างเปล่า

20. Better be alone than in bad company.
แปลว่า : มีเพื่อนเลวไม่มีเสียดีกว่า

21. Better be poor than wicked.
แปลว่า : ยอมเป็นคนจนดีกว่าเป็นคนเลว

22. Better be the head of a dog than the tail of a lion.
แปลว่า : เป็นหัวสุนัข ดีกว่าหางสิงโต

23. Better be the head of an ass than tail of a horse
แปลว่า : เป็นหัวสุนัข ดีกว่าหางสิงโต

24. Better late than never.
แปลว่า : มาช้าดีกว่าไม่มา

25. Better master one than engage with ten.
แปลว่า : สิบรู้ไม่สู้หนึ่งชำนาญ

26. Better to do well than to say well.
แปลว่า : พูดได้ดีไม่สู้ทำได้ดี

27. Better to reign in hell than serve in heaven.
แปลว่า : เป็นหัวสุนัข ดีกว่าหางสิงโต

28. Between the devil and the deep sea.
แปลว่า :หนีเสือปะจระเข้

29. Between two stools one goes the ground.
แปลว่า : เหยียบเรือสองแคม

30. Beware of a man of one book.
แปลว่า : อย่าเป็นเป็ดขันประชันไก่

31. Birds of a feather flock together.
แปลว่า : กาเข้าฝูงกา หงส์เข้าฝูงหงส์

32. Bite the hand that feeds one.
แปลว่า : กินบนเรือ ขี้บนหลังคา

33. Bitter pills may have wholesome effects .
แปลว่า : ยาดีขมปาก

34. Blood is thicker than water.
แปลว่า : เลือดข้นกว่าน้ำ , อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้

35. Blood will have blood.
แปลว่า : เลือดต้องล้างด้วยเลือด

36. Books, like friends, should be few and well chosen.
แปลว่า : หนังสือก็เหมือนเพื่อน ควรมีน้อยแต่ดี

37. Business is business.
แปลว่า : งานก็คืองาน ( อย่าเอาเรื่องอื่น ๆ มาเกี่ยว )

38. Business may be troublesome, but idleness is pernicious.
แปลว่า : งานอาจลำบาก แต่ความขี้เกียจร้ายกาจกว่า

39. By doing we learn.
แปลว่า : เรียนรู้ในสิ่งที่ทำ

40. By falling we learn to go safely.
แปลว่า : ผิดเป็นครู, ประสบการณ์ถือเป็นบทเรียน

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย