สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร R

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร R 1.Rain before seven; fine before eleven. […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร R

1.Rain before seven; fine before eleven.
แปลว่า :ฟ้าหลังฝน

2. Rats desert a sinking ship.
แปลว่า :ไม้ล้มเงาหาย

3. Reputation is often got without merit and lost without crime.
แปลว่า :ชื่อเสียง บางครั้งไม่ได้ทำความดีก็ได้มา ไม่ได้ทำความชั่วก็เสียไป

4. Riches do not always bring happiness.
แปลว่า :ความร่ำรวยไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสอมไป

5. Roll my log and I’ll roll yours.
แปลว่า :น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

6. Run with the hare and hunt with the hounds.
แปลว่า :ตีสองหน้า, จับปลาสองมือ

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย