สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร A

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร A มากกว่า 100 สำนวน 1. A bad […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร A มากกว่า 100 สำนวน

1. A bad excuse is worse than none.
แปลว่า : ข้อแก้ตัวแย่ ๆ สู้ไม่แก้ตัวเลยจะดีกว่า

2. A bad workmen quarrels with his tools.
แปลว่า : รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

3. A barking dog never bites.
แปลว่า : หมาเห่าใบตองแห้ง , ปากร้ายแต่ใจดี

4. A bird in hand is worth two in the bush.
แปลว่า : สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบเบี้ยไกลมือ

5. A burnt child dreads the fire.
แปลว่า : ผิดเป็นครู , เข็ดหลาบ

6. A candle lights others and consumes.
แปลว่า :เทียนส่องแสงให้กับผู้อื่น แต่มันก็เผาผลาญตัวเอง

7. A clean hand wants no washing.
แปลว่า : มือสะอาดไม่จำเป็นต้องล้าง

8. A clear conscience is a soft pillow .
แปลว่า : ความมีสติสำนึกคิดเหมือนหมอนหนุนนุ่ม ๆ

9. A cook is bold on his own dunghill .
แปลว่า :อาศัยบารมีคนอื่นมาอวดแบ่ง

10. A constant guest is never welcome.
แปลว่า : หญ้าปากดอง ( ค้นเคยเสียจนมองข้ามไป )

11. A contented mind is a perpetual feast.
แปลว่า :จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยุ่

12. A crowd is not company.
แปลว่า : การเข้าร่วมกับคนหนุ่มมากนั้นไม่มีผลดี

13. A deceitful peace is more hurtful than an open war.
แปลว่า : สันติภาพจอมปลอมร้ายกว่าสงครามรบพุ่ง

14. A drowning man will catch at a straw.
แปลว่า : ฟางเส้นสุดท้าย

15. A found mother produced mischief.
แปลว่า : รักวัวให้ผู้รักลูกให้ตี

16. A fool and his money are soon parted.
แปลว่า :คนโง่กับเงินมักอยู่ด้วยกันไม่นาน

17. A fool may give a wise man counsel.
แปลว่า : คนโง่บางครั้งอาจจะคิดถูก

18. A friend in court is better than a penny in purse.
แปลว่า : มีเพื่อนคอยช่วยเหลือดีกว่ามีเงินในกระเป๋า

19. A friend is best found in adversity.
แปลว่า :เพื่อนแท้หาได้ในยามยาก

20. A friend is never known till a man has need .
แปลว่า : จะรู้ว่าเป็นเพื่อนแท้ก็ต่อเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ

21. A friend to everybody is a friend to nobody.
แปลว่า : การเป็นมิตรกับทุกคนก็เท่ากับไม่ได้เป็นมิตรกับใครเลย

22. A good beginning is half the battle.
แปลว่า : เริ่มต้นดีมีชัยไม่กว่าครึ่ง

23. A good beginning makes a good ending.
แปลว่า : เริ่มต้นดีลงท้ายก็จะดี

24. A good book is a best friend.
แปลว่า :หนังสือเป็นเพื่อนที่ประเสริฐที่สุด

25. A good fame is better than a good face.
แปลว่า :ชื่อเสียงที่ดีดีกว่าหน้าตาที่งดงาม

26. A good friend is my nearest relation.
แปลว่า : เพื่อนที่ดีก็เหมือนญาติที่ใกล้ชิดที่สุด

27. A good medicine tastes bitter.
แปลว่า : หวานเป็นลม ขมเป็นยา

28. A good shit may serve long , but it will not serve ever.
แปลว่า : หลอกคนหลอกได้ครั้งเดียว

29. A hard beginning makes a good ending.
แปลว่า : ต้นร้ายปลายดี

30. A hero is known in the time of misfortune.
แปลว่า : สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ

31. A journey of thousand miles begins with a single step.
แปลว่า : หนทางหมื่นไมล์ เริ่มต้นที่ก้าวแรก

32.A leopard does not change its spots.
แปลว่า : สันดอนขุดได้ สันดานขุดไม่ได้

33. A liar is not believe when he speaks the truth.
แปลว่า : ไม่มีใครเชื้อคำพูดของเด็กเลี้ยงแกะ

34. A liar is worse than a thief.
แปลว่า : คนโกหกเลวร้ายกว่าหัวขโมย

35. A lion at home, a mouse abroad.
แปลว่า :หมูสนามจริง สิงห์สนามซ้อม

36. A little bird wants but a little nest.
แปลว่า : นกน้อยทำรังแต่พอตัว

37. A little fire burns up a great deal of Corn.
แปลว่า : น้ำผึ้งหยดเดียว

38. A little girl spoils a great deal of honey.
แปลว่า :ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง

39.A little is better than none.
แปลว่า :มีน้อยดีกว่าไม่มีเสียเลย

40. A little knowledge is a dangerous thing.
แปลว่า : ความรู้น้อยเป็นสิ่งที่อันตราย

41. A little leak will sink a great ship.
แปลว่า : น้ำผึ้งหยดเดียว

42. A little learning is a dangerous thing.
แปลว่า :ความรู้น้อยเป็นสิ่งที่อันตราย

43. A little pot is soon hot.
แปลว่า : คนใจแคบโมโหง่าย

44. A man among children will be long a child.
แปลว่า : คบคนพาลพาลไปพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหาผล

45. A man apt to promise is apt to forget.
แปลว่า :คนที่ชอบให้สัญญาก็มักจะชอบลืมสัญญา

46. A man becomes learned by asking questions.
แปลว่า : อายครูบ่รู้วิชา

47. A man can die but once.
แปลว่า : คนเราเกิดมาก็ตายเพียงแค่ครั้งเดียว

48 . A man can’t whistle and drink at the same time.
แปลว่า : อย่าจับปลาสองมือ

49. A man is known by the company he keeps.
แปลว่า : ดูคนให้ดูที่เพื่อนของเขา

50. A man without a friend is only half a man.
แปลว่า : คนไม่มีเพื่อนเป็นคนได้แค่ครึ่งเดียว

51 . A man’s reach should exceed his grasp.
แปลว่า : นกน้อยทำรังแต่พอตัว

52. A miss is as good as a mile.
แปลว่า : ผิดพลาดเล็กน้อยก็คือผิดพลาด

53. A man is not good or bad for one action.
แปลว่า : การกระทำเพียงแค่ครั้งเดียวไม่สารถตัดสินว่าเลวหรือดีได้หรอก

54. A near neighbor is better than a distant cousin.
แปลว่า : ญาติที่ห่างไกลหรือจะสู้เพื่อนบ้านที่ใกล้กัน

55. A new broom sweeps clean.
แปลว่า : ขี้ใหม่หมาหอม ( เห่อของใหม่ )

56. A penny at a pinch is worth a pound.
แปลว่า : ในยามจำเป็นเงินนิดหน่อยก็มีค่ามาก

57. A penny saved is a penny earned.
แปลว่า :มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

58. A secret between more than two is no secret.
แปลว่า : ไม่มีความลับกับคนสามคน

59. A piece of cake.
แปลว่า :ง่ายเหมือนปลอกกล้วย

60. A road of a thousand miles begins with one step .
แปลว่า : หนทางหมื่นไมล์ เริ่มต้นที่ก้าวแรก

61. A slow fire makes sweet malt.
แปลว่า : ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม

62. A rolling stone gathers no moss.
แปลว่า :น้ำกลิ้งบนใบบอน

63 . A stitch in time saves nine.
แปลว่า :ตัดไฟหัวลม

64. A storm in a teacup.
แปลว่า : กระต่ายตื่นตูม

65 . A straw shows which way the wind blows.
แปลว่า :ยอดหญ้าไหวจึงรู้ทิศทางลม

66. A thorn in one’s side.
แปลว่า :หนามยอกอก

67. A tree is known by its fruit.
แปลว่า :สำเนียงส่าภาษา กริยาส่อสกุล

68. A vaunter and a liar are near akin.
แปลว่า :คนคุยโวกับคนโกหกเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดกัน

69. A watched pot never boils.
แปลว่า :ยิ่งใจเร็วก็ยิ่งช้า

70. A willful man will have his way.
แปลว่า :ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

71. A wise man thinks all that he says, a fool says all that he thinks.
แปลว่า :คนฉลาดคิดทุกอย่างที่พูด คนโง่พูดทุกอย่างที่คิด

72. A wise man will make tools of what comes to hand.
แปลว่า : รู้จักพลิกเพลงไปตามสถานการณ์

73. A wonder lasts but nine days.
แปลว่า :คลื่นกระทบฝั่ง

74. A word is enough to the wise.
แปลว่า :คุยกับคนฉลาดคำเดียวก็พอ

75. A word spoken is an arrow let fly.
แปลว่า :คำพูดที่พูดกลับมายากที่จะเอาคืน

76. A work ill done must be twice done.
แปลว่า :ทำงานลวก ๆ ก็เหมือนกับต้องทำ 2 ครั้ง

77. A young idler, an old beggar.
แปลว่า :ยามเด็กเกียจค้าน จะลำบากยามชรา

78. Accidents will happen.
แปลว่า : อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

79. Actions speak louder than words.
แปลว่า : ทำดีกว่าพูด

80. Adversity makes a man wise, not rich.
แปลว่า :ความทุกข์ยากทำให้คนฉลาดไม่ใช่ร่ำรวย

81 After a storm comes a calm.
แปลว่า :ฟ้าหลังฝน

82. After death , the doctor.
แปลว่า : วัวหายล้อมคอก

83. After delay comes a let.
แปลว่า : ผีซ้ำด้ำพลอย ,พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก

84. Ale will make cat speak.
แปลว่า : เหล้าเข้ามากมักพูดมาก

85. All are not thieves that dogs bark at.
แปลว่า :อย่าตัดสินคนด้วยน่าตา

86. All cats love fish but fear to wet their paws.
แปลว่า : ห่วงหน้าพะวงหลัง

87. All good things come to an end.
แปลว่า : งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา

88. All his geese are swans.
แปลว่า : คนที่มองโลกในแง่ดี

89. All his swans are geese.
แปลว่า :ความหวังพังทลาย

90.All is fish that comes to his net.
แปลว่า :อ้อยเข้าปากช้าง

91. All is not gold that glitters.
แปลว่า : ข้างนอกสุขใส ข้างในเป็นโพรง

92. All lay loads on a willing horse.
แปลว่า :ม้าดีคนขี่บ่อย

93. All roads lead to Rome.
แปลว่า : ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม (วิธีการต่างกันแต่เป้าหมายเหมือนเดิม)

94. All things are difficult before they are easy.
แปลว่า :สรรพสิ่งยากที่การเริ่มต้น

95. All things are easy that are done willingly.
แปลว่า :ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

96. All time is no time when it is past.
แปลว่า :เวลาไม่อาจหวนคืน

97. All work and no play makes Jack a dull boy.
แปลว่า : เอาแต่เรียนอย่างเดียวเด็กจะโง่ได้

98. All’s well that ends well.
แปลว่า : เมื่อทุกอย่างดีผลลัพธ์ก็ออกมาดี

99. An eye for an eye , and a tooth for a tooth.
แปลว่า :ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

100. Ambition never dies until there is no way out.
แปลว่า :ความทะเยอทะยานมีไม่สิ้นสุด

101 . An idle brain is the devil’s workshop.
แปลว่า : สมองที่เกียจค้านคือโรงงานของปีศาจ

102 An apple a day keeps the doctor away
แปลว่า : กินแอปเปิ้ลวันละใบ ก็ไม่ต้องไปหาหมอ

103. An ill life , and ill end.
แปลว่า :ทำชั่วได้ชั่ว

104. An old dog bites sore.
แปลว่า :ขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด

105. An old man’s sayings are seldom untrue.
แปลว่า : ตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

106. An ounce of prevention is worth a pound of cure.
แปลว่า : กันไว้ดีกว่าแก้

107. An ox is taken by the horns, and the man by the tongue.
แปลว่า : วัวเดือดร้อนด้วยเขา คนดือดร้อนด้วยลิ้น

108. Appearances are deceptive.
แปลว่า :อย่าตัดสินคนด้วยที่หน้าตา

109. Apples of gold in pictures of silver.
แปลว่า :ความงามประดับด้วยความงาม

110. Art is long, life is short.
แปลว่า :ชีวิตคนนั่นสั้น แต่ความรู้สึกไม่มีวันที่สิ้นสุด

111. As a man makes his bed so must he lie.
แปลว่า : กรรมใดใครก่อ กรรมนั่นย่อมตามสนองคืนตน

112 . As a man sows, so he shall reap.
แปลว่า :ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

113. As different as chalk and cheese.
แปลว่า : ต่างกันราวฟ้ากับดิน

114. As long as there is life, there is hope.
แปลว่า :ตราบใดยังมีชีวิต ย่อมต้องมีความหวัง

115. As the touchstone tries gold , so gold tries man.
แปลว่า : หินทดสอบทอง ดังเช่นทองทดสอบคน

116. As you brew, so you must drink.
แปลว่า :กรรมใดใครก่อ กรรมนั่นย่อมตามสนองคืนตน

117. At a great bargain, make a pause.
แปลว่า :ของดีไม่ถูก ของถูกไม่ดี

118. Avarice blinds our eyes.
แปลว่า :ความโลภบังตา

119. Avarice increases with wealth.
แปลว่า : ยิ่งรวยยิ่งโลภ

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย