สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร S

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร S มีมากถึง 25 สำนวน 1.Saving is getting. […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร S มีมากถึง 25 สำนวน

1.Saving is getting.
แปลว่า : ความมัธยัสถ์เป็นบ่อเกิดของความร่ำรวย

2. Say not all that you know, believe not all that you hear.
แปลว่า :อย่าพูดทุกอย่างที่รู้ และ อย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยิน

3. saying is one thing, and doing another.
แปลว่า :ปากว่าตาขยิบ

4. Second thoughts are best.
แปลว่า :คิดหน้าคิดหลัง

5. See eye to eye.
แปลว่า :เห็นพ้องต้องกัน

6. seldom seen, soon forgotten.
แปลว่า :ไม่ค่อยเห็นมักลืมง่าย

7. Self-trust is the essence of heroism.
แปลว่า :ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นพื้นฐานของวีรบุรุษ

8. Sell the bear’s skin before one has caught the bear.
แปลว่า :เกี่ยวแฝกมุงป่า , เข็นครกขึ้นภูเขา

9. Set a beggar on horseback and he’ll ride to the devil.
แปลว่า :มะพร้าวตื่นดก ยาจกตื่นมี

10. Set Share and share alike.
แปลว่า :เคียงบ่าเคียงไหล่ (มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน)

11. Silence gives consent.
แปลว่า :ความเงียบคือการยินยอม

12. Sloth is the key of poverty .
แปลว่า :ความเกียจคร้านเป็นหนทางสู่ความยากจน

13. Slow help is no help.
แปลว่า :ช่วยเหลือช้าไปถือว่าไม่ได้ช่วยเหลือ

14. Something is better than nothing.
แปลว่า :มีน้อยดีกว่าไม่มีเสียเลย

15. Sooner or later, the truth comes to light.
แปลว่า :ความจริงจะปรากฏไม่ช้าก็เร็ว

16. Sow the wind and reap the whirlwind.
แปลว่า :ทำชั่วได้ชั่ว

17. Spare the rod, spoil the child.
แปลว่า :รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

18. Speak of angels, and you will hear their wings.
แปลว่า :พูดถึงโจ โจโฉก็มา

19. Speak of the devil and he is sure to appear.
แปลว่า :พูดถึงโจโฉ โจโฉก็มา

20. Speech is silver, silence is gold.
แปลว่า :พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำรึงทอง

21. Speech shows what a man is.
แปลว่า :สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล

22. Start out off with a bang and end with a whimper.
แปลว่า :ละเลงขนมครกด้วยปาก

23. Still water runs deep.
แปลว่า :น้ำนิ่งไหลลึก

24. Study sickness while you are well.
แปลว่า :จงเตรียมพร้อมแม้ในยามสงบ

25. Success belongs to the persevering.
แปลว่า :ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย