สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร K

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร K 1.Keep a thing seven years and […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร K

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร K

1.Keep a thing seven years and you will find a use for it.
แปลว่า :เก็บของไว้เจ็ดปี แล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์

2. Keep something for a rainy day.
แปลว่า :กินน้ำเผื่อแล้ง

3. Keep your mouth shut and your ears open.
แปลว่า :ปิดปากให้สนิทแล้วเปิดหูให้กว้าง

4. Kill the goose that laid the golden egg.
แปลว่า :โลภมากลาภหาย

5. Kill two birds with one stone.
แปลว่า :ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

6. Kindness always begets kindness.
แปลว่า :ทำดีได้ดี

7. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.
แปลว่า :ความรู้คือขุมทรัพย์ แต่การปฏิบัติคือกุญแจสู่ขุมทรัพย์นั้น

8. Knowledge is power.
แปลว่า :ความรู้คือพลัง

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย