สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร I

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร I มากถึง 40 สำนวน 1.Idle people have […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร I มากถึง 40 สำนวน

1.Idle people have the most labour.
แปลว่า :ทำงานยิ่งขี้เกียจก็ยิ่งเหนื่อย

2. Idle young , needy old.
แปลว่า :ยามเด็กเกียจค้าน จะลำบากยามชรา

3. Idleness is the key of beggary.
แปลว่า :คนขอทานเกิดจากความเกียจคร้าน

4. Idleness is the root of all evil.
แปลว่า :ความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้าย

5. If it is not right, don’t do it; if it is not true, don’t say it.
แปลว่า :ถ้าถูกต้องอย่าทำ ถ้าไม่จริงอย่าพูด

6. If the ox fall , whet your knife.
แปลว่า :ได้ทีขี่แพะไล่

7. If the sky falls, we shall catch larks.
แปลว่า :อย่าตีตนไปก่อนไข้

8. If they say you are good, a yourself if it be true.
แปลว่า :ถ้ามีคนชมคุณ ถามตัวเองว่าจริงหรือเปล่า

9. If wishes were horses, be might ride.
แปลว่า :ความปรารถนายากที่จะเป็นจริงได้

10. If you can’t bite, never show your teeth.
แปลว่า :ถ้ากัดไม่ได้ก็อย่าแยกเขี้ยว

11. If you can’t have the best, make the best of what you have.
แปลว่า :ถ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้ ก็จงทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดสิ

12. If you lie upon roses when young, you’ll lie upon thorns when old.
แปลว่า :ยามเด็กเกียจคร้าน จะลำบากยามชรา

13. If you run after two hares, you will catch neither.
แปลว่า :จับปลาสองมือ

14. If you want knowledge, you must toil for it.
แปลว่า :ถ้าอยากมีความรู้ ก็ต้องขยันมั่นเพียร

15. Ignorance is parent of many injuries.
แปลว่า :ความเขลานำมาซึ้งความหายนะทั้งปวง

16. Il news runs apace.
แปลว่า :ข่าวฉาวกระพือไกล

17. In at one ear and out at the other.
แปลว่า :เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

18. In every country dogs bite.
แปลว่า :สุนัขในโลกนี้ล้วนกัดทั้งนั้น

19. In for a penny, in for a pound.
แปลว่า :ก่อแล้วต้องสาน

20. In the grave the rich and poor lie equal.
แปลว่า :ความตายทำให้คนเท่าเทียมกัน

21. In the land of the blind, the one eyed man is king.
แปลว่า :ในเมืองคนตาบอด คนตาเดียวย่อมเป็นกษัตริย์

22. In the multitude of counselors there is wisdom.
แปลว่า :ท่ามกลางฝูงชนย่อมมีคนฉลาด

23. In time of peace prepare for war.
แปลว่า : จงเตรียมพร้อมแม้ในยามสงบ

24. In wine there is truth.
แปลว่า :เหล้าเข้าปากมักพูดความจริง

25. It is an equal failing to trust everybody, and to trust nobody.
แปลว่า :มันแย่พอ ๆ กันระหว่าง การเชื่อทุกคนกับการไม่เชื่อใครเลย

26. It is an ill bird that fouls its own nest.
แปลว่า :ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

27. It is an ill wind that blows nobody good.
แปลว่า :เป็นโทษกับคนหนึ่งแต่เป็นประโยชน์กับอีกคนหนึ่ง

28. It is better to die with honour than to live in infamy.
แปลว่า :ตายอย่างมีเกียรติดีกว่าอยู่อย่างน่าอับอาย

29. It is easier to descend than to ascend.
แปลว่า :ถอยหลังนั้นง่าย แต่ก้าวไปข้างหน้านั่นยาก

30. It is easier to get than to keep it.
แปลว่า :สร้างขึ้นมานั้นง่าย แต่จะรักษาให้คงอยู่ต่อไปนั้นยาก

31. It is easier to know how to do a thing than to do it.
แปลว่า :รู้ว่าทำอย่างไรนั่นง่าย แต่ลงมือทำนั่นยาก

32. It is easier to pull down than build
แปลว่า :การรื้อถอนง่ายกว่าการสร้างขึ้นมา

33. It is easy to learn something about everything, but difficult to learn everything about anything.
แปลว่า : มันง่ายที่จะเรียนรู้บางอย่างของทุกอย่าง แต่มันยากที่จะเรียนรู้ทุกอย่างของบางอย่าง

34. It is easy to open a shop but hard to keep it always open.
แปลว่า :สร้างขึ้นมานั้นง่าย แต่จะรักษาให้คงอยู่ต่อไปนั้นยาก

35. It is good to learn at another man’s cost.
แปลว่า : นำความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียน

36. It is never too late to learn.
แปลว่า :ไม่มีใครแก่เกินเรียน

37. It is never too late to mend.
แปลว่า :ไม่มีอะไรสายเกินแก้

38. It is no use crying over spilt milk.
แปลว่า :ไม่มีประโยชน์ที่จะเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไป

39. It is too late to shut the stable door when the steed is stolen.
แปลว่า :วัวหายล้อมคอก

40. It’s a small world.
แปลว่า :โลกมันแคบ

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย