สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร C

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร C 1.Call a spade a spade. แปลว่า […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร C

1.Call a spade a spade.
แปลว่า : ขวานผ่าซาก

2.Care and diligence bring luck.
แปลว่า : ความรอบคอบและความขยันนำมาซึ่งความโชคดี

3. Carrot and stick.
แปลว่า : ใช้ทั้งไม้นวมและไม้แข็ง

4. Carrying coals to Newcastle.
แปลว่า : เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

5. Cast pearls before swine.
แปลว่า : สีซอให้ควายฟัง , ตักน้ำรดหัวตอ

6. Catch not at the shadow and lose the substance.
แปลว่า : โลภมากลาภหาย

7. Cats hide their claws .
แปลว่า : เสือซ่อนเล็บ

8. Claw me and I’ll claw thee.
แปลว่า : น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

9. Coming events cast their shadows before.
แปลว่า : เรือที่กำลังจะเกิดขึ้นย่อมมีเค้าลาง

10.Constant dripping wears away the Stone.
แปลว่า : ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

11.Conversation makes one what he is.
แปลว่า : สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล

12.Covet all and lose all.
แปลว่า : โลภมากลาภหาย

13. Custom makes all thing easy.
แปลว่า : ความคุ้นเคยช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้น

14. Children and fools cannot lie.
แปลว่า : เด็กกับคนโง่ไม่โกหก

15. Clothes make the man.
แปลว่า : ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

16. Cut your coat according to your cloth.
แปลว่า : นกน้อยทำรังแต่พอตัว

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย