สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร C

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร C

1.Call a spade a spade.
แปลว่า : ขวานผ่าซาก

2.Care and diligence bring luck.
แปลว่า : ความรอบคอบและความขยันนำมาซึ่งความโชคดี

3. Carrot and stick.
แปลว่า : ใช้ทั้งไม้นวมและไม้แข็ง

4. Carrying coals to Newcastle.
แปลว่า : เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

5. Cast pearls before swine.
แปลว่า : สีซอให้ควายฟัง , ตักน้ำรดหัวตอ

6. Catch not at the shadow and lose the substance.
แปลว่า : โลภมากลาภหาย

7. Cats hide their claws .
แปลว่า : เสือซ่อนเล็บ

8. Claw me and I’ll claw thee.
แปลว่า : น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

9. Coming events cast their shadows before.
แปลว่า : เรือที่กำลังจะเกิดขึ้นย่อมมีเค้าลาง

10.Constant dripping wears away the Stone.
แปลว่า : ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

11.Conversation makes one what he is.
แปลว่า : สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล

12.Covet all and lose all.
แปลว่า : โลภมากลาภหาย

13. Custom makes all thing easy.
แปลว่า : ความคุ้นเคยช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้น

14. Children and fools cannot lie.
แปลว่า : เด็กกับคนโง่ไม่โกหก

15. Clothes make the man.
แปลว่า : ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

16. Cut your coat according to your cloth.
แปลว่า : นกน้อยทำรังแต่พอตัว

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn