สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร G

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร G 1.Give a dog an ill name […]

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร G

1.Give a dog an ill name and hang him.
แปลว่า :สาดโคลน

2. Give as good as one gets.
แปลว่า :ตาต่อตา ฟันต่อฟัน

3. Give knaves an inch and they will take a yard.
แปลว่า :ได้คืบเอาศอก ได้ศอกเอาวา

4. God helps those who help themselves.
แปลว่า :ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

5. God’s mill grinds slow but sure.
แปลว่า :ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

6. Gold will not buy everything.
แปลว่า :ทองซื้อทุกอย่างไม่ได้

7. Good children make good parents.
แปลว่า :ลูกดีพ่อแม่ภูมิใจ

8. Good fame is better than a good face.
แปลว่า :ชื่อเสียงดีกว่าหน้าตา

9. Good health is above wealth.
แปลว่า :ความไม่โรคเป็นลาภอันประเสริฐ

10. Good watch prevents misfortune.
แปลว่า :เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

11. Gossiping and lying go together.
แปลว่า :การนินทามักควบคู่ไปกับการโกหก

12. Govern your thoughts when alone, and your tongue when in company.
แปลว่า :อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับคนอื่นระวังคำพูด

13 . Grasp all, lose all.
แปลว่า :โลภมากลาภหาย

14. Great fish eat up little fish.
แปลว่า :ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

15. Great mind think alike.
แปลว่า :ผู้มีสติปัญญาสูงจะมีความคิดเหมือน ๆ กัน

16. Great souls suffer in silence.
แปลว่า :มหาบุรุษไม่แสดงความทุกข์ออกมาให้เห็น

17. Great winds blow on high heels.
แปลว่า :ภูเขาสูงย่อมปะทะกับลมแรง

เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน

สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C
สำนวนภาษาอังกฤษ D | สำนวนภาษาอังกฤษ E | สำนวนภาษาอังกฤษ F
สำนวนภาษาอังกฤษ G | สำนวนภาษาอังกฤษ H | สำนวนภาษาอังกฤษ I
สำนวนภาษาอังกฤษ J | สำนวนภาษาอังกฤษ K | สำนวนภาษาอังกฤษ L
สำนวนภาษาอังกฤษ M | สำนวนภาษาอังกฤษ N | สำนวนภาษาอังกฤษ O
สำนวนภาษาอังกฤษ P | สำนวนภาษาอังกฤษ Q | สำนวนภาษาอังกฤษ R
สำนวนภาษาอังกฤษ S | สำนวนภาษาอังกฤษ T | สำนวนภาษาอังกฤษ U
สำนวนภาษาอังกฤษ V | สำนวนภาษาอังกฤษ W | สำนวนภาษาอังกฤษ X
สำนวนภาษาอังกฤษ Y | สำนวนภาษาอังกฤษ Z

แชร์เลย